Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otolarengoloji Bülteni » 1976 » Stapedektomi Ameliyatlarında Karşılaşılan Güçlükler ve Çareleri
 

Stapedektomi Ameliyatlarında Karşılaşılan Güçlükler ve Çareleri

Tanyeri A.

Stapedektomi ameliyatları memleketimizde de her geçen yıl giderek artmaktadır. Bu amaçla, stapedektomi ameliyatlarında karşılaşılan güçlükler ameliyattan önce, ameliyat süresince ve ameliyattan sonra karşılaşılan güçlükler olmak üzere üç bölüme ayrılmış, detaylı şekilde izah edilmiş ve bu güçlüklerin çareleri üzerinde münakaşa edilmiştir.

The Complication of Stapedectomy and How to Eliminate Them

Tanyeri A.

The performance of stapes surgery, in our country, continues to expand with each year. This development has led us to explain the complications of these operations in three parts, as preoperative complications, complications arising during the operation and post - operative complications. The elimination and management of these complications have also been discussed in detail.

Türk Otolarengoloji Bülteni 1(1)/21-27

KBB Dernek   | KBB Yeterlik Kurulu   | Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale