Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otolarengoloji Bülteni » 1976 » Tonsillektomiden Sonra Ağız Mukozasındaki ve mikroflorasındaki Değişiklikler
 

Tonsillektomiden Sonra Ağız Mukozasındaki ve mikroflorasındaki Değişiklikler

Taşel M.

Tonsillektomiden sonra ağız mukozasındaki değişiklikleri araştırmak amacını güden bu çalışmada 1972 - 1973 yılları arasında polikiniliğimize başvuran ve kronik tonsillit tanısı alan, kliniğimizde tonsillektomi ameliyatı yapılan 50 hastada pre ve postoperatif olarak bakteriyolojik, histopatolojik ve ağız PH değişiklikleri ile farinkoskopik bulgular üzerinde araşıtrma yapıldı. Tonsillektomiden evvel yapılan boğaz kültürlerinden kronik tonsillitte en sık rastlanan patojen ajanın stafilokokus aureus daha sonra pnömokok ve Beta hemolitik streptokok olduğu saptandı. Orofarengeal mikrofloradaki patojen ajanlarda tonsillektomiden sonra yapılan boğaz kültürlerinde (ortalama 5 hafta sonra) % 56 oranında, non patojen mikrofloradada ortalama % 24 bir azalma olduğunu tesbit ettik. 38 hasta üzerinde yaptığımız histopatolojik çalışmamızda; tonsillektomiden sonra ağız mukozası epitelinde değişiklik olmadığını tesbit ettik. Histopatolojik olarak lenf folliküllerinde artış tesbit edildi, bu artış farinkoskopik olarakta bilhassa farenks’in yan kolonlarında kendisini lateral faranjitis olarak gösteriyordu (konpanzasyon) . Tonsillektomiden sonra, hastada (preoparatif) faranjitis yoksa bazan post operatif faranjitise rastlayabiliriz. Bunun aksi olarak kronik tonsillitisin neden teşkil ettiği faranjitlerde de post operatif faranjitis lehinde inkişaf izleyebilir. Tonsillektomiden sonra kolorimetri yöntemiyle ağız pH’sını inceledik, pH’yı 6 - 7 arasında normal değerlerinde buldu. Bu şekilde tonsillektomiden sonra ağız pH’sında herhangi bir değişiklik meydana gelmediğini saptadık.

The Changes in the Mucous Membrane of the Mouth and the Microflora Following Tonsillectomy

Taşel M.

In this paper we present the research made for determining the changes in the mucous membrane of the mouth following tonsillectomy. For this study, we have chosen 50 patients who have applied to our clinic in 1972 - 1973 period and diagnosed as having chronical tonsillitis. These patients were subject to tonsillectomy tological examinations, mouth pH variations and pharyngoscopical findings were evaluated.

Türk Otolarengoloji Bülteni 1(1)/34-43

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale