Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otolarengoloji Bülteni » 1976 » Kulak Burun Boğaz Hastalıklarında Ganglion Stellatum Blokajının Önemi
 

Kulak Burun Boğaz Hastalıklarında Ganglion Stellatum Blokajının Önemi

Burad E., Cenik Z., Gerçeker M.

Ganglion stellatum blokajı K.B.B. Hastalıkları dalında geniş uygulama alanı bulunan bir tedavi yöntemidir. Bu tedavinin esası novokain ve benzeri lokal anestezikler yardım ile artmış bulunan sempatik tonusun ortadan kaldırılmasından ibarettir. Uygulamada Herget’in bildirdiği teknik en çok tercih edilenidir. Ganglion stellatumun anatomik yerleşimi nedeniyle pnömotoraks, damar yaralanmaları, dura kesesinin delinmesi, brakial pleksus zedelenmesi gibi komplikasyonlar görülebilir. Akut işitme kaybı, Ménière hastalığı, tinnitus aureum, kulk kepçesi ve burun ucu donmaları, allerjik rinit ve ozena gibi hastalıklarda başarılı sonuçlar elde edilebilmektedir. Ganglion Stellatum blokajının etkenliği konusunda çeşitli yazarlar aynı fikir etrafında toplanmışlardır.

The Importance of Blocking the Ganglion Stellatum in ENT Diseases

Burad E., Cenik Z., Gerçeker M.

In the therapy of ENT diseases the blocking of ganglion stellata has a very important place. The method of this therapy is to inhibite the sympathetic tonus which has increased by using local anesthetics like novocain. Because of the anatomical localisation of the ganglion stellatum, complications like pneumothorax, vessel injury, dura mater perforation and brachial plexus damage can happen. Satisfactory results are taken in diseases like sudden deafness, Ménière disease, tinnitus aureum, freezing of the auricula and nose tips, allergic rhinitis, migraine and ozena. Many authors share the same idea as to the positive effect of the blocking of ganglion stellatum.

Türk Otolarengoloji Bülteni 1(1)/44-53

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale