Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otolarengoloji Bülteni » 1976 » Koklear Patolojilerde Fowler ve Metz Rekruitment Testlerinin Karşılaştırılması
 

Koklear Patolojilerde Fowler ve Metz Rekruitment Testlerinin Karşılaştırılması

Kaya S., Belgin E.

Araştırmamız, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Kulak Burun Boğaz Kliniğine tek taraflı işitme kaybı ile başvuran, koklear patolojili hastalardan 35’i üzerinde yapılmıştır. Bu hastaların işitme kaybı olan kulaklarından elde edilen ABLB rekruitment test sonuçları ile, yine aynı kulaklardan elde edilen akustik refleks aralıkları karşılaştırılmıştır. Kontrol grubu olarak 20 normal kulak kullanılmıştır. Hasta ve kontrol gruplarından elde edilen bulgular istatistik olarak değerlendirilmiş, Metz ve Fowler’in ABLB testleri arası ilişki belirlenmiştir. Sonuç olarak, Metz. Rekruitment testinde elde edilen 40 dB’lik refleks aralığının pozitif, 40-45 dB’lik bir değerin kısmı, 45 dB’nin üstündeki değerlerinde negatif rekruitmenti kanıtladığı ortaya çıkmıştır.

The Comparison of Fowler and Metz Recruitment Tests in Cochlear Pathologies

Kaya S., Belgin E.

This research had been conducted in Ear Nose and Throat Department of Hacettepe University, on a group of 35 patients with unilateral cochlear hearing loss. The result of Fowler’s recruitment test and the acoustic reflex gap were compared on the same ear. Twenty ears were used as a control group. Statistical analysis were done concerning the relation of Metz recruitment and Fowler’s ABLB test on the pathological and control groups. The results were; 40 dB acoustic reflex gaps. Were positive recruitment, 45 dB gaps were partial recruitment, and above 45 dB gaps were negative recruitment on Metz recruitment test.

Türk Otolarengoloji Bülteni 1(1)/54-65

Oca Tiroidektomi & Parotidektomi
İstanbul
31
2019
Şub Meniere Hastalığı
İzmir
5
2019
Şub Olgularla Rinoloji
Ankara
18
2019
Şub Östaki tuboplasti
İstanbul
21
2019
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale