Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otolarengoloji Bülteni » 1976 » Akustik Nörinomlar ve Mikroteknik
 

Akustik Nörinomlar ve Mikroteknik

Avman N., Özkal E.

N. vestibulokohlearisin vestibüler dalının kılıfından doğan akustik neurinomlar, intrakranial tümörlerin % 6,5 unu teşkil ederler. Kulak çınlaması ile beraber olabilen prograssif işitme kaybı ilk ve önemli belirtilerdir. Daha sonra tümörün büyümesiyle diğer kilink bulgular eklenir. Tanılarında çeşitli odyolojik testler ve nöroradyolojik yöntemler kullanılır. Vertebral anjiyografi ve serebello-pontin köşe myelografisi erken tanıda güvenilir yöntemlerdendir. Nöroşirurjiye mikro-tekniğin girmesiyle cerrahi tedavi neticeleri oldukça yüzgüldürücüdür. Ancak yine de erken tanı yöntemleri ile tümörü küçükken yakalamak hastanın prognozu bakımından önemlidir.

Acoustic Neuromas and Microtechnic

Avman N., Özkal E.

Acoustic neuromas which arise from the sheet of vestibular nerve, consist of 6,5 % of all intracranial tumors. Hearing loss which may be accompanied with tinnitus, is the initial and important sign of this tumor. By the growth of the tumor the other signs and symptoms may appear. Various audiological and neurological tests are used in diagnosis of acoustic neuromas. Vertebral angiography and myelography of the cerebello - pontin angle are most reliable method in diagnosis. After introduction of microtechnic in neurosurgery the results of surgical therapy is considerably improved. Prognosis is much better when the tumor is diagnosed earlier.

Türk Otolarengoloji Bülteni 1(2)/17-24

Oca Tiroidektomi & Parotidektomi
İstanbul
31
2019
Şub Meniere Hastalığı
İzmir
5
2019
Şub Olgularla Rinoloji
Ankara
18
2019
Şub Östaki tuboplasti
İstanbul
21
2019
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale