Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otolarengoloji Bülteni » 1976 » Çocuk Yaşlarında Sinobronşiyal Enfeksiyonlar
 

Çocuk Yaşlarında Sinobronşiyal Enfeksiyonlar

Peşkircioğlu S., Tanındı Ş., Paktin N., Gökçay E.

1972 - 1974 yılları arasında Gülhane Askeri Tıp Akademisi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Polikliniğine kronik veya sık tekrarlayan bronşitis ön tanısıyla başvuran 234 çocuk birlikte bulunması muhtemel paranazal enfeksiyonu yönünden araştırılmış, vakaların % 39’unda (93 vak’a) paranazal sinüsitis bulunduğu radyolojik olarak saptanmıştır. Öncelikle sinüzitisi hedef tutan tedavi yöntemleriyle, tedaviye muntazaman devam edilen vak’alarda sino-bronşiyalin tamamen düzeldiği görülmüştür.

Synobronchial Infections in Childhood

Peşkircioğlu S., Tanındı Ş., Paktin N., Gökçay E.

234 children with chronic or frequently relapsing bronchitis were evaluated for the association of inflamations of the paranasal sinuses. In 37 percent of the cases, such an association was demonstrated radiologically. The rarity of the symptoms referable to the involvement of sinuses and the value of combined physical and medical therapy were emphasised.

Türk Otolarengoloji Bülteni 1(2)/25-35

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale