Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otolarengoloji Bülteni » 1976 » Pontoserebellar Açı Tümörlerinde Odyolojik ve Kalorik Test Sonuçları
 

Pontoserebellar Açı Tümörlerinde Odyolojik ve Kalorik Test Sonuçları

Kanımtürk E., Türel M.

1966 - 1975 yılları arasında muhtelif kliniklerde tanıları postoperatif olarakta doğrulanan 17 olgu incelenmiştir. Bu olguların 6’sı kadın, 11’i erkekti. 11 hastada Akustik Nörinom, 3’ünde Kolesteatom, 2’sinde Araknoidit ve birinde Ankiste Apse bulunmuştur. Bu hastalarda Pure Tone Odyogram, Speech Discrimination, SISI Testi, Tone Decay Testi, Rekruitmen (ABLB yöntemi ile), Bekesy Odyometrik İncelenmeleri ile Kobrak ve Fitzgerald - Hallpike Bitermal Kalorik testleri uygulamaları irdelendi. Sonuç olarak pontoserebellar açı tümörlerinde aşağıdaki bulgular saptanmıştır. İşitmede orta derecelerde, sensorönöral, yüksek tonları tutan kayıp. Düşük SISI test ve Speech Discrimination skorları, Uzamış Tone Decay, Negatif Rekruitmen, Bekesy Odyometrisi'nde Tip III trasesi, Azalmış Labirint Eksitebilitesi, Azalmış Labirint Eksitebilitesi, Biternal Kalorik Test’te kombine reaksiyon.

Audiological and Caloric Test Results in Ponto - Cerebellar Angle Tumors

Kanımtürk E., Türel M.

17 cases of ponto-cerebellar angle tumors have been studied from 1966 - 1975. Preoperative diagnosis have been made in different clinics and these were confirmed. By operative findings. These were 6 female and 2 male. There are 2 acoustic neurinoma, 3 cholesteatoma, 2 arachnoiditis and one localised abscess case in this series. All of the patients have been studied by Pure-tone Audiogram, ,Speech Discrimination test, SISI Test, Tone Decay Test, Recruitment with ABLB method, Bekesy Audiometric Test, Kobrac and Fitzgerald-Hallpike’s Bitermal Caloric Test. Results obtained from these tests in ponto - cerebellar angle tumors are discussed.

Türk Otolarengoloji Bülteni 1(2)/36-43

Oca Tiroidektomi & Parotidektomi
İstanbul
31
2019
Şub Meniere Hastalığı
İzmir
5
2019
Şub Olgularla Rinoloji
Ankara
18
2019
Şub Östaki tuboplasti
İstanbul
21
2019
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale