Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otolarengoloji Bülteni » 1976 » Çene Gelişim Anomalileri
 

Çene Gelişim Anomalileri

Borçbakan C., Gerçeker M., Aktürk T.

Çene gelişim bozuklukları için yalnız diş dizisi bozukluklarında ortodontik tedavi tatbik edilir. İleri derecede kemik bozukluklarının tedavisinde şirürjikal yöntem kullanılır. Burada amaç mümkün olduğu kadar iyi bir diş kapanışı elde edecek şekilde alt ve üst çene ilişkisini kurmaktır. Kemik kırılıp, ileri geri çekilmek veya greft konarak yapılan ameliyatlar sonucu çenenin tıpkı kırıklarda olduğu gibi normal vaziyette bimaksiller tesbiti lâzımdır. Yalnız bu tesbit kemik beslenmesi ve yapı bozukluğundan dolayı bazen 3 aya kadar uzatılır. Burada uygulanan ameliyat şeklinden daha mümkün olan mesele vak’asına göre uygulanacak ameliyattır ki bu da ameliyattan evvel yapılacak sefalometrik ve oral muayenelerle ortaya konur. Bu yazımızda bilhassa buna önem verilerek teşhis konusu ayrıntısı ile anlatılmış ve iki senelik 16 vak’amızdan kısaca bahsedilerek bunlarauygulanan ameliyat yöntemleri özetlenmiştir.

Developmental Abnormalities of Maxillae and Mandibulae

Borçbakan C., Gerçeker M., Aktürk T.

Various methods are used for treatment developmental anomalies of maxillae and mandible. For only dental arch malformations orthodontic and in severe bone defect surgical therapy is used. Our aims is a good dental occlusion. After the bony operation it is necessary to make a bimaxillare fixation. The important things in therapy is to chose particuler operations for particuler case. And this will be indicated by cephalometric, facial and oral examinations. In our report especially this diacuostic methods are widely rewieved and during two years 16 cases that we treat are shortly mensioned.

Türk Otolarengoloji Bülteni 1(2)/63-76

Oca Tiroidektomi & Parotidektomi
İstanbul
31
2019
Şub Meniere Hastalığı
İzmir
5
2019
Şub Olgularla Rinoloji
Ankara
18
2019
Şub Östaki tuboplasti
İstanbul
21
2019
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale