Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otolarengoloji Bülteni » 1976 » Tonsilla Palatina’dan Gelişmiş Bir Schwannoma Vakası
 

Tonsilla Palatina’dan Gelişmiş Bir Schwannoma Vakası

Tinel Z., Almaç A., Sağbil Ş.

Servisimize yutma zorluğu ve hırıltılı solunum şikâyeti ile yatırılan hastada sağ tonsilde tümoral proçes mevcuttu. Tonsillektomiden sonra yapılan patolojik tetkikte Schwannoma teşhis edildi.

A Case of Schwannoma Derived from the Palatine Tonsil

Tinel Z., Almaç A., Sağbil Ş.

Patient who was admitted to our clinic with chief complains of diffuculty of swallowing and noisy breathing. We have found a tumoral mass which is located on right tonsil. Tonsillectomy have done and pathologic diagnosis reported as "Schwannoma of tonsil".

Türk Otolarengoloji Bülteni 1(3)/31-34

KBB Dernek   | KBB Yeterlik Kurulu   | Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale