Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otolarengoloji Bülteni » 1976 » Total Larenjektomi ve Radyoterapi Uygulanan Larenks Kanserli Hastalarda Tiroid Bezi
 

Total Larenjektomi ve Radyoterapi Uygulanan Larenks Kanserli Hastalarda Tiroid Bezi

Beder E., Özbilen S., Telatar M., Berkmen Ş.

Larenks kanseri nedeniyle gerek cerrahi ve gerekse radyoterapi uygulanan 24 hastada tiroid fonksiyonları incelendi. Larenjektomi yapılan vak’alarda tiroid bezi radyoaktif iyot uptake’i % 50 oranında azalmaktadır. Radyoterapiye verilen hastalarda bu düşüş % 64’e kadar ulaşmaktadır. Ancak tiroid bezindeki bu fonksiyon azalması hiçbir zaman tiroid hormon tedavisini gerektirecek düzeylerde olmamaktadır. Bu geçici fonksiyon rezervi azalması 3 aylık bir süre sonunda normale dönmektedir. Larenjektomiden sonra radyoterapi yapılan hastalarda tiroid bezinin toparlanması daha yavaş olmaktadır. Ortaya çıkabilecek hipotiroidiye zamanında tanı konularak, tedavisi için de larenks kanseri olan vak’alarda tedaviden önce ve sonra periyodik tiroid bezi fonksiyon testleri yapılması gerekmektedir.

Thyroid Function in Patient with Laryngeal Cancer after Total Laryngectomy and Radiotherapy

Beder E., Özbilen S., Telatar M., Berkmen Ş.

In this article, the thyroid functions are determined in 24 patients who have both the surgical treatment and radiotherapy performed for laryngeal carcinoma. The thyroid gland radioactive iodine uptake (I131 uptake) has decreased % 50 in laryngectomized patients. This decrease reaches to 64 % in patients who received radiotherapy, but this is never a critical decline level in thyroid function in all cases should be periodically established for the early diagnosis and treatment of a hypothyroidism which may occur in laryngeal carcinoma.

Türk Otolarengoloji Bülteni 1(3)/47-52

Oca Tiroidektomi & Parotidektomi
İstanbul
31
2019
Şub Meniere Hastalığı
İzmir
5
2019
Şub Olgularla Rinoloji
Ankara
18
2019
Şub Östaki tuboplasti
İstanbul
21
2019
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale