Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otolarengoloji Bülteni » 1976 » Temporomandibuler Eklem Disfonksiyonu ve Tedavisi
 

Temporomandibuler Eklem Disfonksiyonu ve Tedavisi

Burad E., Esmer N.

Çene eklemi disfonksiyonlarının sebepleri ve bunların tedavisi anlatıldı. Çeneyi kapayıcı kasların spazmı ile ortaya çıkan fonksiyonel bozukluğun esas nedeni oklüzyondaki dengesizliktir. Tedavinin bu etkene yönelik olması gerekir. Tedavi yöntemleri kemoterapi, protetik tedavi, fizik tedavi psikoterapi ve cerrahi tedavi olarak beş grupta toplanır. Bu yöntemlerin saptanmasında fizik muayene kadar radyolojik muayenede önemlidir. Eklem radyografileri, teşhiste yardımcı olduğu kadar tedavinin plânlamasına da yardımcı olur.

Temporomandibular Joint Dysfunction and it’s Treatment

Burad E., Esmer N.

In this article the etiology and the treatment of temporomandibular joint dysfunction is reviewed. The responsible factor for the functional disability, generally seemed to be the spasm of masticatory muscles relating to occlusal inbalance. The treatment must be aimed to this factor. The treatment procedures could be divided into chemotherapy, prosthetic treatment, physicotherapy, phsycotherapy and surgery. To select one of these procedures, radiology is important just like physical examination. Joint roentgenograms are helpful planning the treatment, besides its help in diagnosis.

Türk Otolarengoloji Bülteni 1(3)/59-64

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale