Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otolarengoloji Bülteni » 1977 » Blok Transplantasyon İçin Timpano-Ossiküler Homogreft’in Hazırlanması
 

Blok Transplantasyon İçin Timpano-Ossiküler Homogreft’in Hazırlanması

Çalgüner M., Betow Ch.

Kronik otitis media ve postoperatif radikal kavitelerde, bozulmuş ortak kulak anatomi ve fizyolojisinin restorasyonu için en iyi ve etkili materyel timpano-ossiküler homogreft’tir. Bu yazımızda homogreft transplant’in hazırlanması ve korunması için kullandığımız özel yöntem ayrıntılı bir şekilde sunulmuştur. Ayrıca uygun kadavraların seçiminin önemi üzerinde de durulmuştur. İyi işitmek için ses enerjisinin timpan zarından iç kulak sıvılarına etkili bir şekilde ulaşması gereklidir. Normal bir orta kulakta, kemik zincir yolu ile, dengeli bir sistem sayesinde bu ulaşım sağlanır. Bozulmuş orta kulak anatomisi ve fizyolojisinin restorasyonunda, ses dalgalarının büyük bir membrandan küçük bir pistona ulaşması için en iyi ve etkili materyel homogreft’tir. Transplant’in hazırlanmasında uygun kadavraların dikkatli bir şekilde seçilmesi de çok önemlidir. En uygun olanlar kaza ve kardiovasküler nedenleri ile ölenlerdir. Karsinoma, sifiliz ve karaciğer hastalıkları transplant’in seçilmesinde kontrendikasyondur. Uygun bir homogreft’in elde edilmesi kolay değildir, dolayısıyla diseksiyon ve preparasyon için özel bir yöntem geliştirdik. Seçilmiş kadavralardan temporal kemik çıkarılır. Temporal kemik, meatal flap, timpan zarı ve kemik zincirin çıkarılmasına imkân sağlıyacak şekilde, testere ile kesilir. Daha iyi açıklayacak olursak, temporal kemik bir kare oluşturacak şekilde kesilir. İnsizyon; lateral olarak dış kulak yolunun kıkırdak ve kemik kısımlarını ayıran sınırdan, medial olarak stapes tabanının arkasından kokleadan, anterior olarak temporomandibuler eklem duvarından, posterior olarak kemik zincirin hemen yanından aditus ad antrum boyunca, inferior olarak processus mastoideus boyunca tegmen timpaniye uzanacak şekilde yapılır. Daha sonra mikroskop kullanılarak stapes tabanı oval pencere üzerinden sıyrılır ve bunu takiben kemik labirent ve tegmen timpani kolaylıkla çıkarılır. Kemik zincirin bağlarının ayrılmasından sonra tensor timpani ve stapedial tendonlar, anulus fibrosus dikkatlice disseke edilir. Aynı zamanda chorda timpani de çıkarılır. En son olarak, bütün orta kulağın çıkarılmasına imkân sağlıyacak şekilde, dış kulak yolu membranı çıkarılır. Greft bütün kemik artıklarından temizlenmelidir. Graft 1 : 50 000’lik Cialit solusyonu içinde saklanır. Homogreft bu solusyon içinde en azından bir hafta kalmalıdır. Solusyonun düzenli bir şekilde tazelenmesi şartıyla, homogreft solusyon içinde bir yıl kalabilir. 18 yıllık tecrübemize dayanarak, blok timpano-ossiküler homogreft’in hazırlanmasında yıkarıda anlatılan yöntemin en uygun yöntem olduğuna inanmaktayız.

Türk Otolarengoloji Bülteni 2(1)/3-8

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale