Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otolarengoloji Bülteni » 1977 » Parotis Tümörü Olan Hastalarda Parotis Salgısındaki İmmünoglobulinlerin Kantitatif Tayini
 

Parotis Tümörü Olan Hastalarda Parotis Salgısındaki İmmünoglobulinlerin Kantitatif Tayini

Kaya S., Berkel İ., Şeşen M. T.

Çalışmamız Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Kulak - Burun - Boğaz Kliniği'nde, parotis bölgesinde kitle nedeniyle tedavi gören, ameliyat spesmeninin histopatolojik inclenmeleri ile parotis tümörü kesin tanısı konan 18 hasta ile 18 normal kontrol grup üzerinde uygulanmıştır. Mancini yöntemiyle parotis salgısındaki IgA ve IgG değerleri ölçülmüş ve normal gruba oranla hasta grubunda istatistiksel açıdan da önemli bulunan yüksek değerler elde edilmiştir. Bu artış vücudun tümörlere karşı meydana getirdiği lokal immün cevabı belirlemesi yönünden değerli bulunmuştur.

The Research Immunoglobuline Levels of Parotid Fluids on the Patients with Parotid Tumor

Kaya S., Berkel İ., Şeşen M. T.

Our research is applied on the 18 normal controlled group and on the 18 patients who have parotid gland tumor. After the excison surgically, histopatological examination of the tumors were made and diagnosed as parotid gland tumor. The quantitative levels of Ig - A and Ig - G of parotid fluids taken from 36 peoples, which are founded with Mancini method. The Ig - A and Ig - G levels of parotid fluids of 18 patinets were found high than 18 normal controlled group. The differences were important statisticly. This results are important, because of the local immune response of human body for tumors.

Türk Otolarengoloji Bülteni 2(1)/65-77

Oca Tiroidektomi & Parotidektomi
İstanbul
31
2019
Şub Meniere Hastalığı
İzmir
5
2019
Şub Olgularla Rinoloji
Ankara
18
2019
Şub Östaki tuboplasti
İstanbul
21
2019
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale