Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otolarengoloji Bülteni » 1977 » Maksilla ve Mandibula Kanserleri ile Metastazlarının Değerlendirilmesinde Radyoloji ve Sintigrafinin Mukayesesi
 

Maksilla ve Mandibula Kanserleri ile Metastazlarının Değerlendirilmesinde Radyoloji ve Sintigrafinin Mukayesesi

Borçbakan C., Altay B., Or S., Or S.

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Kulak Burun Boğaz Kliniğine 6 ay içinde başvuran 10 maksilla ve mandibula kanserli hasta çalışma grubumuzu oluşturdu. Bu hastaların bütün vücut kemik taraması ile röntgenografileri alındı ve elde edilen bulgular birbirleriyle karşılaştırıldı. Ayrıca vakaların serum asit fosfataz miktarlarının da değerlendirilmesi yapıldı. Kemik kanserleri ve metastazlarını incelemek için en geçerli ve duyarlı yöntemin 99m Tc - pirofosfat ile yapılan kemik taraması olduğu saptandı. Kemik taraması ile radyolojinin karşılaştırılmasında kemik kanserleri ve metastazlarının tanısında kemik taramasının daha başarılı olduğu anlaşıldı.

The Comparison Between Radiologic and Scintigraphic Evaluation of Maxilla and Mandibula Cancers and their Metastases

Borçbakan C., Altay B., Or S., Or S.

10 patients with maxilla and mandibula Ca, who addmitted to Ankara University Oto - rhino - larengology clinic within 6 months, made our study group. The total skeleton scanning and roentgenography of the patients was made and the pathologic findings were compared. Also, their acide phosphatase levels were taken. It is understood that, bone scanning which is done with 99 m Tc-pyrophosphate is the best method to evaluate bone Ca and their metastases, and when compared with roentgenography it is seen that scannıng is much more satisfactory.

Türk Otolarengoloji Bülteni 2(1)/79-86

Oca Tiroidektomi & Parotidektomi
İstanbul
31
2019
Şub Meniere Hastalığı
İzmir
5
2019
Şub Olgularla Rinoloji
Ankara
18
2019
Şub Östaki tuboplasti
İstanbul
21
2019
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale