Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otolarengoloji Bülteni » 1977 » Kulak Maling Tümörleri Üzerine Klinik Araştırma
 

Kulak Maling Tümörleri Üzerine Klinik Araştırma

Keser R., Borçbakan C., Beder E., Gerçeker M., Akıner M.

Yazımızda, klinğimizde son 10 yıl içinde rastladığımız 40 kulak malign tümör vakası yaş, cins, lokalizasyon, histopatoloji, klinik bulgu ve belirtiler ile uygulanan tedavi yönünden incelenmiş, konuyla ilgili literatürlerle karşılaştırılarak tartışılmıştır. Çalışmamızda, vakalarımızın büyük bir kısmının erkek olduğu ve çoğunluğunun 40-70 yaş grubunda bulunduğu görülmüştür. Kulak kepçesi tümörün en çok yerleştiği bölge olup, yassı epitel Ca.da en sık rastlanan tümör tipidir. Orta kulak tümörleri arasında ise en fazla glomus jugulare görülmüştür.

A Clinical Study on Malign Ear Tumors

Keser R., Borçbakan C., Beder E., Gerçeker M., Akıner M.

40 malign ear tumor cases which were treated during last ten years in our clinic were discussed; according to their age, sex, localisation, histopathology, clinical findings and treatment methods; in comparison with the literature. In our study most of the cases were male, and their ages were between 40-70. Auricula was the most common area, and the nature of the tumor was squamous cell carcinoma. Among the middle ear tumorsthe most common one was glomus jugulare. In our patients the cilincal findings were: lesion in the ear, pain, hearing loss, cervical lymphadenopathy, ear discharge, vertigo and facial paralysis. External ear tumors were treated surgically. In middle ear tumors irradiation was added to surgical treatment. In progressed cases neck dissection was applied.

Türk Otolarengoloji Bülteni 2(2)/104-113

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale