Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otolarengoloji Bülteni » 1977 » Timpanoplastiden Sonra Orta Kulak Mukozasındaki Değişiklikler
 

Timpanoplastiden Sonra Orta Kulak Mukozasındaki Değişiklikler

Kaya S.

Kronik otitis media nedeniyle timpanoplasti ameliyatı yapılan ve silastik uygulanan 22 hastada ekploratris timpanotomi esnasında orta kulak mukozası biyopsileri alınarak incelenmiştir. Timpanoplastiden sonra orta kulak mukozası epiteli normale benzerlik göstermiştir. Buna karşılık stromanın kollajen liflerden zengin ve vaskülarizasyonunun artmış olduğu saptanmıştır. İltihabi infiltrasyon ve sekretuvar aktivite azalmaktadır. Orta kulağa yerleştirilen silastik veya teflon yaprak iyi tolere edilebilmektedir. Ancak tusba östaki geçirgenliğinin bozulması mukozanın gelişmesini geciktirmekte ve kronik inflamatuvar belirtilere yol açmaktadır. Aynı şekilde tuba disfonksiyonu işitme kazancı sağlanmasını da engellemektedir.

A Research on Changes of Middle Ear Mucosa after Tympanoplasty

Kaya S.

In 22 patients mucosal biopsies were taken from middle ear before and after tympanoplasty. The resuts were compared histologically and audiologically to find the clinical and pathological situation which affects the healing of the middle ear mucosa. The middle ear mucosa after tympanoplasty presents a uniform histological picture and enlarged submucosal layer was seen because of increased collogen fibres. Function of Eustachian tube is one of the main requirements for successful tympanic reconstruction.

Türk Otolarengoloji Bülteni 2(2)/114-129

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale