Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otolarengoloji Bülteni » 1977 » Leprada Kulak Bulguları
 

Leprada Kulak Bulguları

Beder E., Gürsel O.

40 lepralı hasta KBB yönünden incelendi. İşitme şikayetleri olan 15 hastaya odyolojik çalışma yapıldı. Lepranın alıcı tipde bir işitme kaybı nedeni olabileceği üzerinde duruldu.

Ear Findings in Leprosy

Beder E., Gürsel O.

40 leprosy patients with various ear, nose and throat lesions were examined. 15 of them who suffered form hearing loss were undertaken to audiological examination. In this paper, we give the results of our priliminary studies and although it needs further examination, we suggest that M. Leprae may cause sensoruineural deafness by attacking the 8th carinal nerve.

Türk Otolarengoloji Bülteni 2(2)/131-136

Oca Tiroidektomi & Parotidektomi
İstanbul
31
2019
Şub Meniere Hastalığı
İzmir
5
2019
Şub Olgularla Rinoloji
Ankara
18
2019
Şub Östaki tuboplasti
İstanbul
21
2019
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale