Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otolarengoloji Bülteni » 1977 » Doğum Travmalarına Bağlı Burun Deformiteleri
 

Doğum Travmalarına Bağlı Burun Deformiteleri

Quante M., Wunderlich E., Müderris S.

500 yeni doğan çocukta doğduklarının ilk3 gününde burun deformiteleri araştırıldı (Muayene yöntemleri: inspeksiyon, komresiyon testi ve rinoskopi anterior). Toplam olarak % 24 burun deformitesi bulduk (% 7 ağır, % 17 hafif deformite). Sectio ile doğanlarda % 7.1, Normal doğanlarda % 24.5, Vakum yardımı ile doğanlarda % 25.8 ve Forceps yardımı ile doğanlarda % 53.3 deformite bulundu. Ana yaşı ile burun deformiteleri arasındaki ilişki ters orantılıydı. Bu deformitelerin daha çok doğum travmalarından meydana geldiği sonucuna vardık ve bu deformetilerin geç komplikasyonlarına meydan vermemek için erken repozisyonlar önerildi.

Nasal Deformities due to Labour Traumas

Quante M., Wunderlich E., Müderris S.

We inspected 500 newborn children within three days after birth to find alterations of nose (Methods: inspection of the outer part of the nose, compression test and rhinoscopia anterior). Totally we found deformities in 24 % (7 % serios, 17 % minor deformities). Sectio-infants only showed 7.1 % deformities. After normal delivery we found in 24.5 % deformities, after birth by vacuum extraction in 25.8 % and after birth by forceps in 53.3 %. We found a conversely proportional relation between age of mother and number deliverise of each mother on one side and frequence of nose-deformities on the other side. Our investigation showed, that traumatisation by delivery is higher than traumatisation in utero. To avoid future complications early reposition should be made.

Türk Otolarengoloji Bülteni 2(2)/143-149

Oca Tiroidektomi & Parotidektomi
İstanbul
31
2019
Şub Meniere Hastalığı
İzmir
5
2019
Şub Olgularla Rinoloji
Ankara
18
2019
Şub Östaki tuboplasti
İstanbul
21
2019
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale