Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otolarengoloji Bülteni » 1977 » Larenks Lezyonlarının Tanısında Üçlü Yöntem Uyglaması ve Sitolojinin Değeri
 

Larenks Lezyonlarının Tanısında Üçlü Yöntem Uyglaması ve Sitolojinin Değeri

Gerçeker M., Gürsel O., Bacacı K., Özkan A.U., Cuhruk Ç.

Çalışmada larenks lezyonlarının tanıında eksfolyatif sitolojinin değerinin ne olabileceği araştırılmıştır. Her zaman yapılmakta olan eksfolyatif sitoloji ve biyopsi ikilisine, biyopsinin kanlı yüzünden simir yapılması eklenerek bir üçlü yöntem bildirilmiştir. Çalışma 66'sı larenks kanserli ve 19'u kanser dışı larenks lezyonu olan 85 olgu üzerinde gerçekleştirilmiştir. Olgulardan elde edilen bulguların değerlendirilmeleri yapılmış ve bazı sonuçlara ulaşılmıştır.

Türk Otolarengoloji Bülteni 2(2)/163-168

Oca Tiroidektomi & Parotidektomi
İstanbul
31
2019
Şub Meniere Hastalığı
İzmir
5
2019
Şub Olgularla Rinoloji
Ankara
18
2019
Şub Östaki tuboplasti
İstanbul
21
2019
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale