Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otolarengoloji Bülteni » 1977 » Aktif Evrede Akut Romatizmal Ateşli Çocuklarda Serim IgA, IgG, IgM Düzeyleri
 

Aktif Evrede Akut Romatizmal Ateşli Çocuklarda Serim IgA, IgG, IgM Düzeyleri

Karagöl U.

1- Çalışmada aktif devrede ARA'li hastalarla normal kontrol grubu arasındaki serum Igl'leri araştırılmış ve ramotizmal olgularda IgA, IgG, IgM'nin herbiri yüksek olarak saptanmış ve istatistik yönden de önemli olduğu bulunmuştur. 2- Aktif evrede ARA'li hastalardaki bu yükseklik, klinik bulgulara göre ayırımı yapıldığında; kardit, kardit + artrit ve artrit gösteren bireylerde, aynı normal kontrol gruplarına göre gerek kız gerekse erkeklerde yüksekliğin önemi istatistik olarak da saptanmıştır. Igl'lerin aktif evrede ARA'lilerde yüksekliği klinik bulgulara göre bir ayrıcalık göstermemektedir. Her üç grupta da Igl'ler yüksek olarak bulunmuştur. Klinik şekillere göre ayırım yapıldığında kendi aralarında bir ayrıcalık yoktur. 3- Aktif evrede ARA'li olgular, ASO yüksekliği ve CRP (+)liğine göre ayırım yaparak incelendiğinde ise gerek ASO titresi yüksek ve gerekse normal olanların, CRP (+) ve (-) olanların her iki grubunda da Igl'ler normallere göre yüksek bulunmuştur ve ortalamalar arası farkın istatistik yönden de önemli olduğu saptanmıştır.

IgA, IgG, IgM Serum Levels in Children with Acute Rheumatic Fever

Karagöl U.

IgA, IgG, IgM serum levels, C-reactive protein (CRP), Antistreptolysin-O(ASO) titer and erythrocyte sedimentation rate (ESR) were investigated in 39 children , 5-15 years of age, with acute rheumatic fever, 7 of which with carditis, 22 with carditis and arthritis, 10 with arhritis. The same criteria were investigated in 20 normal children, of the same age group, used as (normal control group". IgA, IgG, IgM levels were found significantly higher than in normal control group. High levels of Igls in acute rheumatic fever did not show a significant difference according to clinical forms. IgA, IgG, and IgM levels were found significantly higher in rheumatic children with high titers of ASO and CRP (+) as well as those with low titers and CRP (-), than normal children. These results were in accordance with those in the literature.

Türk Otolarengoloji Bülteni 2(2)/179-196

Oca Tiroidektomi & Parotidektomi
İstanbul
31
2019
Şub Meniere Hastalığı
İzmir
5
2019
Şub Olgularla Rinoloji
Ankara
18
2019
Şub Östaki tuboplasti
İstanbul
21
2019
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale