Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otolarengoloji Bülteni » 1977 » Odontojenik Kistler Üzerinde Klinik Araştırma
 

Odontojenik Kistler Üzerinde Klinik Araştırma

Akça Ş., Or S., Güven O.

Kliniğimize 1973-1977 yılları arasında baş vuran 57 odontojenik kist vakası üzerinde klinik ve istatistik yönden araştırma yapıldı. Kistlerin % 78.9'unu kök kistlerinin, % 21.1'ini folliküler kistlerin oluşturduğu görüldü. Cinsiyete göre dağılımda kadın, erkek arasında önemli fark olmadığı ve en fazla 21-40 yaş grupları arasında yığılım gösterdiği saptandı. Kök kistlerinni üst çeneden çok alt çenede lokalize olduğu gözlendi. Cerrahi yöntem olarak küçük kistlerde enükleasyon, büyük kistlerde açık tedavi uygulandı.

A Clinical Research on Odontogenic Cysts

Akça Ş., Or S., Güven O.

57 patients referring to our clinic with the complaint of odontogenic cysts, between 1973-1977 were observed clinicaly and statistically. The 78.9 % of the cysts were radiculerand the 21.1 % were follicular cysts. According to sex no significant difference was found and it was mostly seen between 21-40 ages. The localisation of the cysts were more frequent in mandibula than maxilla. With surgical methods, small cysts were treated by partsch II and the longer cysts were terated by partsch. I.

Türk Otolarengoloji Bülteni 2(2)/209-216

Oca Tiroidektomi & Parotidektomi
İstanbul
31
2019
Şub Meniere Hastalığı
İzmir
5
2019
Şub Olgularla Rinoloji
Ankara
18
2019
Şub Östaki tuboplasti
İstanbul
21
2019
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale