Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otolarengoloji Bülteni » 1977 » Seröz Otitis Media (SOM) Etyolojisi
 

Seröz Otitis Media (SOM) Etyolojisi

Kanımtürk E., Özkaptan M. Y.

Sahamızın güncel sorunlarından biri de SOM'dır. Timpanostomi tüplerinin tedavide kullanılması ile SOM'da işitme yönünden olumlu sonuçlar alınmışsa da bu tedavi yöntemine rağmen rükerrensler azımsanmayacak ölçüdedir. Hastalığın etyopatogenezi bugüne değin tam açıklık kazanamadığından gerek etyolojisi gerekse tedavisi konusunda yapılanlar yüzyılı aşkın zaman süreci içinde henüz noktalanmamıştır. 1975-1977 yılları arasında 10 akut 25 kronik SOM'lı 35 olguda yaptığımız araştırma; başta hipertrofik adenoidler ve üst solunum yolları infeksiyonları olmak üzere, önceden geçirilmiş otitis media durumlarında yetersiz antibiyotik kulanılmasının SOM etyolojisinde önemli yer tuttuğunu, soğuk ve kirli hava şartlarının insidansın artışında etkili olabileceğini göstermiştir. SOM etyolojisi hakkında sonuç olarak: SOM'yı bugünkü bilgilerimizle tek bir etyolojik nedenle kanalize edebilmek imkanı yoktur. Hastalık çok nedenli bir klinik durumdur.Olgularımızda saptadığımız ve etyoloji bölümünde değindiğimiz tüm faktörler SOM oluşumunu belirli oranlarda etkilemektedir. Mukoid effüzyonlu kronik olgularda çift taraflı görülme olasılığının yüksek oluşu, özellikle hastalığın bu tipinde sistemik faktörlerin daha önemli rol oynadığını düşündürür. Nitekim, histopatolojik ve biyokimyasal çalışmaların sonuçları, seröz ve mukoid effüzyonların ayrı kaynaklı ve ayrı nedenli olması gerektiğini düşündürmektedir.

Etiology of Serous Otitis Media

Kanımtürk E., Özkaptan M. Y.

Serous otitis media (SOM) remains as an unsolved intriguing problem in the field of ENT. Although the application of tympanostomy tube has been proved succesful in preventing the hearing impariments, however, recurrence rate still is considerably high. Since the etiopathogenesis of SOM is so far obscure, centrury long efforts for establishing a definite way of treatment have maintained to be unfruitful. An invetigation was carried out between the years 1975-1977 on 35 SOM cases, 10 being acute and 25 chronic. The main etiological factors being established as hypertrophied adenoids and upper respiratory infections, irrational use of antibiotise in otitis media andexposure to cold and polluted air have also been noted as responsible causes in the increase of incidence. In conclusion, it can be said that a single etiological cause can not be balimed for the occurence of SOM with our present day knowledge. The disease may show multiple factors. All the factors pointed out in the section on the etiology, have been effective in the development of SOM. The higher incidence of bilateral occurence in cases with mucoid effusion, that sistemic factors may be responsible, particularly in this form of the condition. Histopathological and biochemical studies also give us some cules on the difference of the nature of serous and mucoid effisions.

Türk Otolarengoloji Bülteni 2(3)/229-240

Oca Tiroidektomi & Parotidektomi
İstanbul
31
2019
Şub Meniere Hastalığı
İzmir
5
2019
Şub Olgularla Rinoloji
Ankara
18
2019
Şub Östaki tuboplasti
İstanbul
21
2019
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale