Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otolarengoloji Bülteni » 1977 » Malign Lenfoma Histolojik Sınıflandırma ve Prognoz İlişkileri
 

Malign Lenfoma Histolojik Sınıflandırma ve Prognoz İlişkileri

Tınaztepe B., Tınaztepe K.

Malign lenfomalarda, prognozla ilişkiyi belirleyen sınıflandırma için kaynaklar gözden geçirilmiş ve en uygun olduğu kanısı veren sınıflandırma sadeleştirilmiştir. Bu amaç için en uygununun Rappaport, luşes, butler ve Rye sınıflandırılması biraz değiştirilmiştir. Genellikle nodul yapan, ayrımlaşmış lenfositlerin oluşturduğu lenfomada prognoz daha iyi, buna mukabil lenfositlerin az veya iyi ayrımlaşma göstermeyen tiplerinin bulunduğu histiositlerin belirgin çoğalma gösterdiği, malign özellik kazandığı, çok sayıda Sternberg hücreleri ve düzensiz yaygın fibrozun, geliştiği durumlar ise kötü bör prognozun habercisidir. Hücre tiplerinin karma oluşunun prognoz yönünden iki uç arasında yeri vardır ve konakçının malign gelişmeye karşı bir çabasıdır. Lenfoma ve prognoz ilişkilerine ait araştırmaların bir katkısı da, immunolojistleri kanserli hastalarda lenfositlerin rolü ile, immünite işlevinin etkinliğinin araştırılması konusunda uyarmış olmasıdır.

Malignant Lymphoma; Histologic Classification and Prognostic Significance

Tınaztepe B., Tınaztepe K.

A brief review of literature of malign llymphomas reflecting prognosis is presented. A simple histologic classification of Malgnant lymphoma is most desirable when it is correlated with prognosis. Generally, if a lymphoma produce a nodular architectural pattern prognosis is more favorable then diffuse pattern of similar cellular compositon-lymphoma with abundance of mature lymphocytes have more favorable prognostic significance then lymphoma with poorly differentiated lymphocytes, or lymphoma with deplated lymphocytes. Marked proliferation of histiocytes, diffuse fibrosis and numerous Sternberg cells indicate bad prognosis.The prognosis of mixed cell lymphomas is between the two extreme. Depending on architecture and cytology, malignant lymphomas may be diveded into five groups, presented below, depends on a minor modification of rapport Luxes,Butler and Rye classification. All lymphomas may be noduler or diffuse. Burkitt's lymphoma is an exception, in this Lymphoma no nodules form. 1- Lymphocytic lymphoma (Conventional term is lymphosarcoma) : a- Well differentiated. B- Poorly differentiated. 2- Lymphoma of mixed cell type (Lympho-histiocytic) 3- Histiocytic lymphoma 4- Burkitt's lymphoma, 5- Hodgkin lymphoma: a) Lymphocytic predominance, b)Nodular sclorosis, c) Mixed cellularity, d) Lymphocytic deplation. This order of subclassification of Hodgkin lenfoma reflects agressivnees of the disease and have a prognestic significance. Histopathologic investigations of Lymphoma with prognostic significance have contributed to the role of lymphoid cells in the host resistance to cancer.

Türk Otolarengoloji Bülteni 2(3)/265-276

Oca Tiroidektomi & Parotidektomi
İstanbul
31
2019
Şub Meniere Hastalığı
İzmir
5
2019
Şub Olgularla Rinoloji
Ankara
18
2019
Şub Östaki tuboplasti
İstanbul
21
2019
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale