Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otolarengoloji Bülteni » 1977 » Düşük Volümlü O2/N2O + Halotan Anestezisinde Difüzyon Hipoksisi
 

Düşük Volümlü O2/N2O + Halotan Anestezisinde Difüzyon Hipoksisi

Cuhruk H., Paykoç R.

N2O çok zayıf bir anestetik ajan olduğu halde birçok elverişli özelliği nedeniyle dünyanın pekçok ülkesinde yayın bir şekilde kulanılmaktadır. Bununla beraber kuşkusuz bazı olumsuz özellikleri de vardır. Bunlar arasında zayıf bir anestezik ajan oluşu, anestezik etkisini arttırmak amacı ile konsantrasyonunun artırılması halinde ise anoksi yaratma olasılığının artışı bunların bir kısmıdır. N2O'in bir diğer olumsuz etkisi diffüzyon hızından doğar. Azottan 30 defa daha hızlı diffüze oluşu nedeni ile anestezi sırasında kapalı boşluklara giderek buralardaki basıncı arttırır. Bu durum özellikle orta kulak ameliyatları, ileus, pnoömotoraks ve pnönoensefalografi gibi ameliyatlarda sakıncalar yaratır.Ameliyatların sonunda ise alveolleri doldurarak diffüzyon hipoksisi meydana getirir. Bu çalışma, N2O'nin oluşturduğu bu diffüzyon hipoksisinin yüksek ve düşük gaz akımlı O2/N2O anestezilerinde bir farklılık gösterip göstermediğini araştırmak üzere yapılmıştır. N2O anestezsinde diffüzyon hiporsisinin akım miktarına bağlı olmaksızın bütün vakalarda oluştuğu izlenmiştir.

Diffusion Hypoxia in Low Volume O2/N2O+Halothane Anaesthesia

Cuhruk H., Paykoç R.

Although N2O ise a weak anesthetic agent, it is widely used by many countries of the world due to its many suitable characteristics. Nevertheless, undoubtedly it has some contrary effects. Namely, being a weak anaesthetic agent when its concentration is increased in order to augment its anaesthetic effect its probability to create anoxia is one of these disedvantages. Another contrary effect of N2O generates from its diffusion speed. 30 times wuicker than the diffusion speed of nitrogen, it reaches the closed spaces of anaesthesia and increases the pressure in this places. This situation cerates inconveniencies especially in middle ear, ileus, pneumothorax and pneumoencephalagraphy operations. At the end of the operations, filling the alvoalars, it creats diffusion hypoxia. This study aims at investigaiton the differencies in the diffusion hypoxia cereated by N2O in the low and high gas current O2/N2O anaesthesias. The diffusion hypoxia in N2O anesthesias were observed in all the cases, independent of the amount of flow.

Türk Otolarengoloji Bülteni 2(3)/289-296

Oca Tiroidektomi & Parotidektomi
İstanbul
31
2019
Şub Meniere Hastalığı
İzmir
5
2019
Şub Olgularla Rinoloji
Ankara
18
2019
Şub Östaki tuboplasti
İstanbul
21
2019
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale