Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otolarengoloji Bülteni » 1977 » Parotis Loju İçinde Fasial Sinirden Oluşmuş Schwannoma Vakası
 

Parotis Loju İçinde Fasial Sinirden Oluşmuş Schwannoma Vakası

Tinel Z., Aydın İ.

Parotis mikst tümörü tanısıyla kliniğimize yatırılan, operasyon esnasında makroskopik görünüşü ile mikroskopik muayene sonucu parotis loju içinde N. Fasialisin serviko-mandibuler dalının Schwan kılıgından menşe alan fasial sinir Schwannoması vakasını literatür araştırması ile bildirdik.

A Case of Scahwannoma Originating from the Facial Nerve in Parotis Gland

Tinel Z., Aydın İ.

A patient, who was administrated with a pre-diagnosis of parotis mixed tumor, came out to be a Schwannoma originating from the cervico-mandibuler branch of the facial nerve, during the course of the operation. Histopathology confirmed the macroscopic observation.The case is reported including the literature review.

Türk Otolarengoloji Bülteni 2(3)/297-306

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale