Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otolarengoloji Bülteni » 1977 » Çene Eklemi Sublüksasyonlarının Tanısında Sefalometrik Yöntem
 

Çene Eklemi Sublüksasyonlarının Tanısında Sefalometrik Yöntem

Borçbakan C., Akça Ş., Or S., Demiralp A.S.

Bu çalışma sublüksasyon vakalarını klinik bulgularla değerlendiriken sefalometrik yöntemle de tanısına katkıda bulunmak amacıyla yapılmıştır.Normal ve sublüksasyonlu vakalardan sefalostatla çekilen biri sentrik oklüzyonda, diğeri ağız açık pozisypondaki uzak röntgen filmlerinden yararlanılmıştır. Çalışmanın sonunda normal ve sublüksasyonlu grupların sefalometrik yöntemle açısal ve boyutsal değerlerinin karşılaştırılmasında önemli değişiklikler bulunmuştur. Yalnız kondilin kranyuma göre antiro-posterior yönde konumunu gösteren SE boyutunda önemli bir fark tesbit edilememiştir.

The Cephalometric Method in Diagnosis of Temporomandibuler Joint Subluxation

Borçbakan C., Akça Ş., Or S., Demiralp A.S.

The clinical findings of subluxations are rewieved and the consewuent diagnosis was confirmed by cephalometrical methods. For this purpose, X-Ray obtained in centric occlusion and mounth opened positions from the patients with subluxation and normal individuals are used. From the comparison of angular and linear meassurements significant differences are observed. However, in SE measurements, such changes which show the antero-posterior placement of he condyle in relation to cronium are not noticed.

Türk Otolarengoloji Bülteni 2(3)/307-316

Eki MEDITRIO 3
Girne/KKTC
4
2018
Nis 4. İlkbahar Toplantısı
Antalya
18
2019
Haz ERA International Symposium on Asthma and Rhinitis
Sicily
13
2019
KBB Dernek   | KBB Yeterlik Kurulu   | Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale