Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otolarengoloji Bülteni » 1978 » Sekiz Kez Ameliyata Rağmen Rekürrens Gösteren Bazal Menenjit
 

Sekiz Kez Ameliyata Rağmen Rekürrens Gösteren Bazal Menenjit

Tinel Z., Şenel Y.

Sekiz kez otojen menenjit tanısıyla ameliyat olmasına, yedi defa tıbbi tedavi görmesine rağmen nüksler gösteren bazal menenjitis vakası dolayısıyla otojen bazal menenjitislerin immun biyolojisinin bozulmasına bağlı birçok kere nüks edebileceği bildirilmiştir.

Recurrent Otogenic Basal Menengitis in Spite of Eight Operations

Tinel Z., Şenel Y.

Recurrent otogenic basal menengitis is seen because of immunologic disorders. A case of basal menegitis which showed recurrences in spite of eight operations and seven medical treatment is reported.

Türk Otolarengoloji Bülteni 3(2)/109-115

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale