Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otolarengoloji Bülteni » 1978 » Akut Otitis Medianın Antibiotiksiz Tedavisi
 

Akut Otitis Medianın Antibiotiksiz Tedavisi

Tanyeri Y., Gürsel B.

Akut otitis mediada uzun sürelerden beri uygun endikasyon konulmadan antibiotik tedavisi uygulanmaktadır. Şimdiye değin akut otit olgularının antibiotikle ve antibiotiksiz kontrollü tedavileri yeterince araştırılmamıştır. Ancak son zamanlarda yapılan bir araştırmaya göre, akut otitlerin % 88'inin kendiliğinden düzelebileceği kanıtlanmıştır. Ayrıca antibiotiklerin immün supresyon, yineleyen enfeksiyon atakları, bakteriyel direnç artımına neden olduğu gösterilmiştir. Sonuç olarak bu yazıda, akut otitis medianın antibiotik kullanılmadan tedavisi üzerindeki görüşler tartışılmış ve önerilmiştir.

Treatment of Acute Otitis Media without Antibiotics

Tanyeri Y., Gürsel B.

Without reasonable indications, antibiotic are widely used in the treatment of acute otitis media since a long time. So far, very few clinical studies in vivo have been concerned with the therapeutical effects of antibiotics on aural diseases by comparing with and without antibiotics. It is found that 88 percent of the acute otitis media heals spontaneously. Also, use of antibiotics have certain disadvantages such as immune supression, recurrent attacks of infection, As a results, in this article, the treatment of acute otitis media without antibiotics have been discussed and recommended.

Türk Otolarengoloji Bülteni 3(2)/117-120

KBB Dernek   | KBB Yeterlik Kurulu   | Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale