Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otolarengoloji Bülteni » 1978 » Vertigo ve Vertebral Kan Akımının Ultrasonik Doppler Yöntemi Uygulanarak Yapılan Kinik Araştırması
 

Vertigo ve Vertebral Kan Akımının Ultrasonik Doppler Yöntemi Uygulanarak Yapılan Kinik Araştırması

Altay B., Matsunaga T.

38 vertigolu hastada ve 29 erişkin sağlam kişide ultrasonik Doppler yöntemi uygulanarak, A. vertebralis ve A. carotis communiste kan akımları ölçülmüştür. Düşük kan hızı insidansı ve kan hızının sağ-sol farkı insidansı, vertigolu grupta ve onların da vertebral arterlerinde belirgin olarak yüksek saptanmıştır. Bu da, vertigo ile ilgili olarak, vertebral arterlerin A. carotis communislerden daha önemli rol oynadıklarını göstermektedir. Ayrıca bu araştırmada, patolojik vertebral dolaşım insidansının periferal ve santral vestibuler bozukluklarda hemen hemen aynı olduğu ve vertebral arter kan hızının azalmış olduğu tarafın her zaman işitme kaybının olduğu ve kalorik testte hipofenoksiyon gösteren tarafla çakışmadığı gözlenmiştir. Bu bulgularda, KBB hastalarında daha çok fonksiyonel patolojik vertebral dolaşım bozukluğu olduğuna dikkati çekmektedir.

A Clinical Investigation of Vertigo and Vertebral Blood Flow Using the Ultrasonic Doppler Method

Altay B., Matsunaga T.

In 38 vertigenous patient and a control group of 29 healthy adult subject, vertebral and cartoid blood flows were meassured utilizing the utrasonic Doppler method. The incidence of low bood velocity and the incidence of the side-difference of the blood velocity was significantly higher in the vertebral arteries of the vertigenous gruop which suggest that vertebral arteries play a more important role in relaiton to vertigo and/or dizziness than that of common carotid arteries.

Türk Otolarengoloji Bülteni 3(2)/131-139

Oca Tiroidektomi & Parotidektomi
İstanbul
31
2019
Şub Meniere Hastalığı
İzmir
5
2019
Şub Olgularla Rinoloji
Ankara
18
2019
Şub Östaki tuboplasti
İstanbul
21
2019
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale