Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otolarengoloji Bülteni » 1978 » Nazofarinks Tüberkülozu (Bir Olgu Nedeniyle)
 

Nazofarinks Tüberkülozu (Bir Olgu Nedeniyle)

Kanımtürk E., Olguntürk G., Özkaptan M. Y.

Boyunda bilateral lenfadenopati, akiciğer infiltrasyonu ile beraber seyreden bir nazofarinks tüberküloz olgusu sunulmuştur. Üst solunum yollarına ait semptomlarla müracaat eden hastalarda, tüberküloz olasılığı genellikle ihmal edilmektedir. Oysa ki tüberkülozun ülkemizde hala medico-sosyal güncelliğinin yitirmediği göz önüne alınırsa, üst solunum yolları ile ilgili semptomların değerlendirilmesinde tüberkülozun daima hatırda tutulmasında yarar vardır. Sunulan olgu nedeni ile nazofarinks tüberkülozunun kliniği ve histolojisine değinilmiş, bu konu ile ilgili literatür takdim edilmiştir.

Tuberculosis of the Nasopharynx (A case report)

Kanımtürk E., Olguntürk G., Özkaptan M. Y.

A Case of nasoplarynx tuberculosis associated with bilateral cervical lymphadenopathy and lung infiltration has been presented. In patients with upper respiratory tract sings and symptoms, the possibility of tuberculosis is usually omitted. Hile tuberculosis is still one of the mostserious medico-social problems of this country it should be remembered in every case with persistant upper respiratory tract symptoms. In this paper a patient with tuberculosis of nasopharynx has been presented and a brief review of its clinical and histopathological findings has been made.

Türk Otolarengoloji Bülteni 3(2)/141-147

Oca Tiroidektomi & Parotidektomi
İstanbul
31
2019
Şub Meniere Hastalığı
İzmir
5
2019
Şub Olgularla Rinoloji
Ankara
18
2019
Şub Östaki tuboplasti
İstanbul
21
2019
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale