Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otolarengoloji Bülteni » 1978 » Nazoplasti Girişimlerinde İnfiltrasyon Anestezisinin Dehydrobenzperidol,.......
 

Nazoplasti Girişimlerinde İnfiltrasyon Anestezisinin Dehydrobenzperidol,.......

Erdem K., Hatip A.

Nazoplasti girişimlerinde yeni bir anestezik yöntem geliştirmek amacıyla, infiltrasyon anestezisini dehydrobenzperidol, dolantin ve antihistaminik kombinasyonu ile desteklemeyi planladık. Çalışmalarımızın, 50'si araştırma, 25'i kontrol grubuna ait olan 75 hasta üzerinde uyguladık. Bulgularımızı değerlendirdiğimizde, genel anestezik ajanların toksik ve yan etkilerinden hastaların korunması, kanamanın daha az olması, bu nedenle ameliyat süresinin kısalması ve cerrahi girişimde kolaylık sağlaması ile yöntemimizin olumlu sonuçlar verdiği kanısına varılmıştır.

Support of the Infiltration Anaesthesia with the Combination of Dehydrobenzperidol, .....

Erdem K., Hatip A.

For the purpose to produce a new anaesthetic method in the Nasoplastic procedure, we planned to assist the infiltration anaesthesia by dehydrobenzperidol, dolantine and anhihistaminie combination. Our study performed on 75 patients, 25 of them was a control gruop. Evaluating of our data, we noticed that the prevention of the patients from side effects and toxicity of general anaesthetic agents, less blood loss, shortness in the duration of the operating time and providing peacefull conditions both for the surgeons and the patients. So we believed that all of these give a prioritiy to our method than the general anaesthesia.

Türk Otolarengoloji Bülteni 3(2)/149-158

KBB Dernek   | KBB Yeterlik Kurulu   | Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale