Romboid Plasti

Çalgüner M., Betow C.

Berlin Frei Üniversitesi KBB Kliniği'nde operasyon tekniklerimizi geliştirmeye çalışırken; tümör eksizyonlarının ve kazaların ortaya çıkardığı madde kayıplarının giderilmesinde kullanılan ve kesin estetik sonuçlar veren; romboid grefti bulduk. 1970 ile 1976 arasında bu yöntem 28 vakada kullanıldı. Normal greftlerle kapatılamayan inatçı hipofarenks ve parotis fistülerinin kapatılmasının yanısıra yüz bölgesindeki tümör operasyonlarından sonra da romboid grefti kullandık. 27 hasta postoperatif olarak incelendi ve sonuçlar verildi. Dokunun zaten önceki operasyonlar ve radyoterapi nedeni ile harap olduğu boyun bölgesindeki fistüllerin düzeltilmesinde kesin sonuçlara varıldığını burada belirtmeliyiz. Sonuç olarak, plastik cerrahi de, her cerrahın amacının romboid greft ile tatminkar bir şekilde elde edilebileceğini söyleyebiliriz.

Türk Otolarengoloji Bülteni 3(2)/163-168

Oca Tiroidektomi & Parotidektomi
İstanbul
31
2019
Şub Meniere Hastalığı
İzmir
5
2019
Şub Olgularla Rinoloji
Ankara
18
2019
Şub Östaki tuboplasti
İstanbul
21
2019
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale