Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otolarengoloji Bülteni » 1978 » Parotis Bezi Tümörlerinde Tedavi Görüşlerimiz
 

Parotis Bezi Tümörlerinde Tedavi Görüşlerimiz

Borçbakan C., Gerçeker M.

Biz, parotis mikst tümörlerinde dikkatli yapılan bi enüklüasyonu (kapsülü ve etrafındaki sağlam bez dokusu ile) yeterli görmekteyiz. Buna karşılık nüks vakaları ile kötü huylu tömerlerde radikal ameliyatı tercih etmekteyiz. Boyun metaztazı olan vakalarda radikal boyun disseksiyonu yapmaktayız. Fakat prevantif boyun disseksiyonuna ise taraflar değiliz. Burada şunu da belirtmemiz gerekir ki her vakada cerrah benim yapıtığım en doğrudur gibi sabit bir fikre kapılmadan vakasına göre nasıl hareket edeceğini bilmelidir. Bu da zamanın ve tecrübenin vereceği bir sonuçtur.

Treatment Methods in the Parotis Gland Tumors

Borçbakan C., Gerçeker M.

We think it is sufficient enough to perform a careful enucleation (Capsula and the adjecent healty gland tissue together) in the benign mixed tumors of the parotis gland. On the contrary, we choose radical operations in the malignant and recurrent tumors. We perform radical neck dissection if there is a cervical metastasis existing. We don't perform preventive neck dissection. Here we must point out that a surgeon must not be stubborn to claim "My method is the best" in every case. To handle every case form different point of view is surely a resut of time and experience.

Türk Otolarengoloji Bülteni 3(2)/169-178

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale