Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otolarengoloji Bülteni » 1978 » Akciğer Transplantasyonunun Pulmoner Bakteriel Kleransa Etkisi
 

Akciğer Transplantasyonunun Pulmoner Bakteriel Kleransa Etkisi

Işın E.

Klinik akciğer aktarılmalarındaki başarısızlık nedenleri arasında yüksek oranda görülen fırsatçıl enfeksiyonların etyolojisinde intrapulmoner bakteriel klerans fonksiyonunun etkisi araştırıldı. 10 adet sol akciğer replantasyonu ve 3 adet kontrol grubundan ibaret toplam 13 köpekte akciğerlere Escherichia Coli nebülize edilerek erken ve geç posttransplantasyon dönemde akciğerlerin bakteriel klerans fonksiyonu değerlendirildi. Normal akciğerler kontaminasyonu takiben azami 2 saat içinde bütün bakterileri temizledikleri halde transplante edilmiş akciğerler erken posttransplantasyon döneminde yeterli klerans fonksiyonu yapamamaktadır. Transplantasyonun üçüncü ayında ise transplantta bakteriel klerans fonksiyonu yapamamaktadır. Transplantasyonun üçüncü ayında ise transplatta bakteriel klerans normale yakın fonksiyon düzeyine ulaşabilmektedir. Akciğer transplantasyonunda bakteriel kleransın geçici olarak bozulması olasılıkla erken dönemdeki intraalveolar ödem ve pulmoner lenfatiklerin obtrüksiyonu ile ilgilidir.

The Effect of Lung Transplantation Pulmonary Bacterial Clearance Rates

Işın E.

The high incidence of opportunistic infections in lung allografts contributes significantly to the functional failure of these transplants. İmmunosuppressive treatment does indeed suppress intrapulmonary bacterial inactivation. However, the effect, of the transplantation procedure ititself has not been investigated. A grup of mongrel dogs, following left lung reimplantatin was chelenged with a constant amount of Escerichia Coli aerosol inoculum. Pulmonary biopsies were obtained bilaterally on the second day in one group, and the second month postoperatively in the other. The contrlateral lung and the three dogs served as a control. Bacterial content was expressed as Per gram oflung tissue and the rate of bacterial inactivation was calculated as Per unit decrease of the initial bacterial load. At the early postoperative period there was a significant reduction in the actericidal capacity of the transplant lung. Two months after the tansplantation, however both the replants and the intact lungs showed satisfactory bacterial clearance rates. In conclusion, lung transplantation causes marked decrease pulmonary bacterial clearance. This decreased function is reversible and possibly returns to the normal levels within two months.

Türk Otolarengoloji Bülteni 3(2)/179-188

Oca Tiroidektomi & Parotidektomi
İstanbul
31
2019
Şub Meniere Hastalığı
İzmir
5
2019
Şub Olgularla Rinoloji
Ankara
18
2019
Şub Östaki tuboplasti
İstanbul
21
2019
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale