Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otolarengoloji Bülteni » 1978 » Çocuklarda Alt Solunum Yolları Enfeksionlarında Paranazal Sinüslerin Yeri
 

Çocuklarda Alt Solunum Yolları Enfeksionlarında Paranazal Sinüslerin Yeri

Kanımtürk E., Dündar A., Kahramanyol M.

Araştırma konumuzu oluşturan 34 olgu, polikliniğimize üst solunum yolu enfeksiyonuna ilişkin yakınmalarla başvuran hastalardan, klinik ve laboratuvar muayeneleri sonunda sinüzitis tanısı konulanlar arasında seçilmiştir. Yirmisi (62.3 %) erkek, ondördü (37.7 %) kız olan olgularımız 4-16 yaş grubunda olup, bunların % 50’si okula başlama çağında (7-9 yaş arasında) bulunmaktadır. Olgularımıızda en çok bilateral maksiller sinüzit, daha az unilateral maksiller sinüzit ve bunlara eşlik eden frontal sinüzit saptanmıştır. Yalnız iki olgumuzda (5.9 %) "Sinobronşial sendrom" saptanabildi. Bu iki olguda allerjik rinit görünümü yoktu, fakat kronik solunum yolu enfeksionu bulguları mevcuttu. Sinüzit ve seröz otitis media’nın beraber bulunduğu olgularımızın sayısı sekizdi (23.5 %) Çalışmamızın sonunda şu kanıya ulaştık ki, üst solunum yolu enfeksiyonlarının sino-bronşial sendroma dönüşmesi, büyük çoğunlukla allerjik zeminde ortaya çıkmaktadır. Çok seyrek olarak, kronik sinüzitler sino-bronşial sendroma neden olabilirler. Çünkü, etkin bir biçimde tedavi edilen üst solunum yolu enfeksionlarını sino-bronşial sendroma dönüşmesi hemen hemen olanaksızdır. Eğer allerjik zemin söz konusu değilse, tıbbi ya da cerrahi tedavi yöntemleri ile, paranazal sinüs enfeksionları ve komplikasyonlarında tam iyileşme sağlanabilmektedir.

The Role of the Paranasal Sinuses in the Lower Respiratory System Infections in Children

Kanımtürk E., Dündar A., Kahramanyol M.

Our thirty-four investigation cases have been selected from the patients appliynig to E.N.T. Out-Patients Department with symptoms of upper respiratory system infection. We have chosen them as the cases of sinusitis by the result of clinical examination and laboratory investigations. Twenty out of these cases (62.3 %) were boys and the rest fourteen cases (37.7 %) were girls. All the cases were in the 4-16 age group. Fifty Per cent of these children have been found in the first ages of primary school (between 7-9 years old). In our cases, we diagnosed the commonest bilateral maxillary sinusitis, less than that unilateral maxillary sinusitis, an frontal sinusitis sometimes in addition. But the "Sino-bronchial syndrome" was found in only two cases ( 5.9 %). There were not the signs of allergic rhinitis in these sino-bronchial syndromes, but were seen. The number of cases of serous otitis media which have been seen together with sinusitis were only two (23.5 %) At the end of our work, we have reached to the opinion that the upper respiratory system infections may generally be transformed to the sino-bronchial syndrome in the base of allergy. Occasionally, the chronic sinusitis can, also cause sinobronchial respiratory system infection to sino-bronchial syndrome is almost impossible. If the allergic base is not above mentioned, the recover of paranasal sinuses infections and their complications can be got by medical and/or surgical therapy.

Türk Otolarengoloji Bülteni 3(3)/223-232

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale