Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otolarengoloji Bülteni » 1978 » Çeşitli Yönde Linear Hareketlerin Neden Olduğu Gastrik EMG Değişiklerinin Tavşanlarda İncelenmesi
 

Çeşitli Yönde Linear Hareketlerin Neden Olduğu Gastrik EMG Değişiklerinin Tavşanlarda İncelenmesi

Altay B., Matsunaga T., Uetsuka H.

Gastrik motilite inhibisyonu gibi otonomik aktivite değişikliklerine yol açan otolit organ uyarımlarında, linear hareket yönünün önemi, tam olarak bilinmemektedir. Bu açıdan hareketle, tavşanlarda, üç değişik yönde linear hareket sırasında gastrik EMG değişiklikleri araştırılmıştır. Sonuçta, ön - arka yönde hareketin diğerlerine oranla daha kuvvetli gastrik EMG inhibisyonuna neden olduğu saptanmıştır.

Gastric EMG Changes in Rabbits due to Differences in Direction of Linear Acceleration

Altay B., Matsunaga T., Uetsuka H.

The role of direction of linear acceleration in stimulation of the otolith organ, which leads to alteration of autonomic activities in the form of inhibition of gastric motilitiy, has not been fully studied. To help to understand this problem, we subjected healthy rabbits to three different linear acceleration to study the changes in gastric EMG. As a result, the forward-and-backward movement was found to inhibit the gastric EMG activity most potently, followed by side-to-side and up-and-down movement. If we consider the concept that optimum stimulation to the otolith organ constitutes the shearing force, these findings account well for the supposition that forward-and-backward movement stimulates both the utriculi and sacculi, while up-and-down movement stimulates the sacculi alone.

Türk Otolarengoloji Bülteni 3(3)/233-241

Oca Tiroidektomi & Parotidektomi
İstanbul
31
2019
Şub Meniere Hastalığı
İzmir
5
2019
Şub Olgularla Rinoloji
Ankara
18
2019
Şub Östaki tuboplasti
İstanbul
21
2019
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale