Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otolarengoloji Bülteni » 1978 » Beyaz Gürültü ve Dar Bant Gürültü ile Akustik Refleks Ölçümü
 

Beyaz Gürültü ve Dar Bant Gürültü ile Akustik Refleks Ölçümü

Belgin E., Gürsan Ö.

Toplam 82 kulak üzerinde oluşturduğumuz çalışmada, M. Stapedius refleks oluşumu için üç ayrı uyaran, saf ses, dar bant gürültü, beyaz gürültü kullanılmıştır. Her üç uyaran için de elde edilen refleks eşikleri arası ilişkiler araştırılmıştır. Refleksin uyarılmasında beyaz gürültünün daha etkin bir uyaran olduğu ortaya çıkmıştır. Bu özellik, beyaz gürültünün ses basınç düzeyinin diğer uyaranlara kıyasla daha yüksek olmasından doğmuştur.

Acoustic Reflex Measurement with Narrow Band and White Noise

Belgin E., Gürsan Ö.

In the research mare on 82 ears, three different stimulus were used as pure tone narrow band and white noise in order to stimulate the M. Stapedius reflex. Interrelationship between the stimuli thresholds were studied and white noise was found to be more effective as a reflex provoking stimuli, because it’s sound pressure level intensity is higher than the other stimuli.

Türk Otolarengoloji Bülteni 3(3)/243-248

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale