Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otolarengoloji Bülteni » 1978 » Çene Kırıkları Üzerine Bir Klinik Araştırma
 

Çene Kırıkları Üzerine Bir Klinik Araştırma

Borçbakan C., Gerçeker M., Güven O.

Kliniğimize 1977 - 1978 yılları arasında başvuran 139 çene kırığı vakası üzerinde klinik ve istatistik yönden araştırma yapıldı. Vakalarımızın verilerini özet olarak sunacak olursak; kırık vakalarının sıklıkla görüldüğü yaş grubu 21 - 30 yaşları arasında idi. 118 (% 84) hasta erkek ve 21 (% 16) hasta kadındı. 139 kırık vakasının sebepleri şöyle sıralanıyordu; otomobil kazaları 53 (% 38), ateşli silâh yaralanmaları 24 (% 17), kavga 20 (% 15.5), endüstriyel kazalar 15 (% 10.5) ve düşmeler 27 (% 20). Kırıkların üst çeneden çok alt çenede lokalize olduğu gözlendi. Vakaların % 80’i intramaksiller fiksasyon ve % 11.4’ü cerrahi, % 8.6’sı protetik olarak tedavi edildi.

A Clinical Research on Jaw Fractures

Borçbakan C., Gerçeker M., Güven O.

139 patients referring to our clinic with the complaint of jaw fractures, between 1977 - 1978 were observed clinically and statistically. The summary of data on the our fracture cases are presented; The avarage ages were 21 - 30 years. There were 118 (84 %) male patients and 21 (16 %) female patients. Of 139 cases the courses of fractures were as follows; Automobile accidents 53 (38 %), gun shut wounds 24 (17 %), fights 20 ( 15.5 %), industrial accidents, 15 (10.5 %) and fallings 27 (20 %) The localication of the fractures were more frequent in mandibula than maxilla. Fractures were treated by intramaxillar fixation (80 %) and by surgical methods (11.4 %), by surgical prothesis (8.6 %).

Türk Otolarengoloji Bülteni 3(3)/257-263

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale