Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otolarengoloji Bülteni » 1979 » Okulofaringeal Müsküler Distrofi
 

Okulofaringeal Müsküler Distrofi

Yaltkaya K., Karagöl U., Salgırtay N.

Altı okulofaringeal müsküler distrofi (OMD) olgu sunuldu. Bu olgulardan birinin Kearns-Sayre-Daroff sendromuna da ("ophthalmoplegia plus") uyabileceği üzerinde duruldu. Progresif eksternal oftalmopleji, "ophthalmoplegia plus", myotonik distrofi ve OMD arasındaki benzerlikler ve farklar belirtildi. OMD’nin, kas distrofilleri spektrumunda fasiye-skapulo-hümeral distrofi ile myotonik distrofi arasında bir bağ ve aynı zamanda bir hastalık antitesi olup olmayacağı düşüncesi tartışıldı.

Oculopharyngeal Musculer Distrophy

Yaltkaya K., Karagöl U., Salgırtay N.

Six cases of oculopharyngeal dystrophy (OMD) have been presented. One of the cases had many similarities with Kearns - Sayre - Daroff syndrome. The similarities and differencies between the clinical signs and laboratory findings of progressive external ophthalmoplegia, "ophthalmoplegia plus", dystrophia myotonica and OMD have been recalled. The possibility that if OMD is connecting facioscapulohumeral muscular dystrophy with dystrophia myotonica in the spectrum of muscular dystrophies and also if it is a nosological entity have been discussed.

Türk Otolarengoloji Bülteni 4(1)/67-75

Oca Tiroidektomi & Parotidektomi
İstanbul
31
2019
Şub Meniere Hastalığı
İzmir
5
2019
Şub Olgularla Rinoloji
Ankara
18
2019
Şub Östaki tuboplasti
İstanbul
21
2019
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale