Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otolarengoloji Bülteni » 1979 » Damak Yarıklarında Preoperatif Maksiller Ortopedik Tedavinin İlke ve Yararları
 

Damak Yarıklarında Preoperatif Maksiller Ortopedik Tedavinin İlke ve Yararları

Enacar A., Aran İ.

Damak yarıklı hastaların tedavileri günümüzde henüz tartışmalı bir konudur. Çeşitli yazarlar kendi yöntemlerinin başarılı olduğunu ve diğerlerinden daha güvenilir sonuçlar verdiğini savunmaktadırlar. Ancak, çok titiz cerrahi uygulamalara karşın yine de postoperatif dönemde çeşitli karmaşık sorunların ortaya çıktığı yadsınamaz. Diğer yandan bizim deneyimlerimizde de başarılı sonuçların elde edilmesinde preoperatif maksiller ortopedik uygulamaların son derece yararlı olduklarını kanıtlamaktadır. Bu yöntemin uygulanmasının yalnızca cerrahi açıdan değil, fakat aynı zamanda çocuğun beslenmesi, ailesinin psikolojik yönden desteklenmesi, nasal irritasyonların önlenmesi ve kulak enfeksiyonlarının azaltılması açılarında da yararlı olduğu saptanmaktadır. Ayrıca, palatinal proseslerin gelişimleri bu yöntemin uygulanması ile daha iyi kontrol edilebilimektedir. Maksiller segmentlerin kontraksiyonları veya ekspansiyonları ile premaksilların repozisyonu bu aygıtlarla daha etkili bir şekide sağlanabilmektedir. Unilateral veya bilateral komple damak yarığı hastalarımızın büyük kısmında bu yöntemi uygulayarak yukarıda belirttiğimiz çeşitli yararları sağlamaktayız. Bu yazımızda, preoperatif maksiller ortopedik uygulamaların yararlarından sözederek damak yarıklı hastaların tedavilerinde bu yöntemin üstünlüklerinin vurgulamak ve cerrahları ortodontistlerle işbirliğine özendirmek istedik, İnanıyoruz ki bu yöntemin uygulanması, postoperatif başarılı sonuçların oranında belirgin artışlara neden olacaktır.

Rationale for Presurgical Maxillary Orthopedics and its Advantages in Cleft Palate Treatment

Enacar A., Aran İ.

Today treatment of the Cleft Palate Patients is still in a controversial state. Several authors claim that their methods are more successful than others in obtaining reliable end results. But we can not deny that several complicated problems could arise postsurgically in spite of the meticulous surgical procedures. On the other hand presurgical maxillary orthopedic applications, according to our experiencies, is an extremely useful method in obtaining satisfactory results. It is not only beneficial for surgical procedures but it also has numerous advantages like; facilitating the food intake in these infants and supporting the parents psychologically as well as preventing the nasal irritations and reducing the ear infections. In addition to that, development of the palatal shelves could be controlled in a better way through this method. Expansion of the collapsed or the contraction of the expanded maxilary segments or repositioning of the premaxilla could also be managed more effectively by means of presurgical maxillary orthopedic devices. In the majoritiy of our unilateral and bilateral complete Cleft Palate cases we routinely utilize presurgical maxillary orthopedic appliances in order to facilitate the surgical procedures and provide other advantages to our patients as mentioned above. In this article, we emphasize the beneficial aspects of presurgical maxillary orthopedics in the treatment of Cleft Palate patients and urge the surgeons to cooperate with the orthodontists in the utilization of this method. We are convinced that the application of this method will result in a steady rise in the rate of successful postsurgical results.

Türk Otolarengoloji Bülteni 4(1)/92-100

Oca Tiroidektomi & Parotidektomi
İstanbul
31
2019
Şub Meniere Hastalığı
İzmir
5
2019
Şub Olgularla Rinoloji
Ankara
18
2019
Şub Östaki tuboplasti
İstanbul
21
2019
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale