Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otolarengoloji Bülteni » 1979 » Orta Kulak Cerrahisinde Homogrefler
 

Orta Kulak Cerrahisinde Homogrefler

Keser R., Çalgüner M., Berkmen Ş.

Kulak cerrahisinde son 30 yıllık süre içinde yeni yöntem ve ilkeler eşliğinde görülen önemli değişiklikler, beraberinde yeni başarıları da getirmiştir. Kronik orta kulak hastalığının tedavisinde, timpanoplastinin uygulanmaya başlaması ile iki önemli sorun otolojistlerce çözümlenmiştir. Bunlardan biri, hastalığın ortadan kaldırılması, diğeri ise orta kulak iletim sisteminin kalıcı bir şekilde onarımıdır. Kulaktaki patolojinin sınırlı olduğu durumlarda, otogreftler kullanılarak sorunlar çözümlenebilir. Ancak, orta kulağın büyük bir bölümünün harap olduğu, kemikcik zinciri düzeninin bozulduğu, yaygın kolesteatoma nedeni ile orta kulağın büyük bir bölümünün tedavi amacı ile ortadan kaldırıldığı durumlarda, hasta bir iletim sisteminin kurulmasının yalnızca otogreft materyaller ile olanaksız olduğu bir gerçektir. Bu durum otolojistleri orta kulağın onarımında kullanılmak üzere diğer bazı materyaller üzerinde araştırma yapmaya zorlamıştır. İletim sisteminin kurulmasında önce sentetik materyaller kullanılmış ve başlangıçta iyi fonksiyonel sonuçlar elde edilmiştir. Geç dönemlerde ortaya çıkan bazı komplikasyonlar ise 47,53 otolojistleri homogrefler üzerinde çalışmaya yöneltmiş ve elde edilen başarılı sonuçlarla sorunlar büyük ölçüde çözümlenmiştir.

Homografts in Middle Ear Surgery

Keser R., Çalgüner M., Berkmen Ş.

The current concepts of modern middle ear surgery were introduced approximately 30 years ago. New principles and operating techniques have been developed, leading to increasing success. Since Wullstein and Zöllner formulated the basic principles of restorative surgery in chronic ear disease, a variety of materials have been used. In cases of limited inflammation, autografts are used routinely. The most difficult problem however remained in those cases where a considerable part of the middle ear had to be removed becaues of extensive cholesteatoma or where a large part of the middle ear was destroyed by infection. Particularly after a radical operation it was impossible to reconstruct a good functional transmission system by simply using autografts. On this situation, the otologists had to look after other materials for reconstruction such as synthetics. At the beginning good results were received but complications developed later on. Therefore otologists started to use homografts as reconstruction material for the middle ear.

Türk Otolarengoloji Bülteni 4(3)/187-204

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale