Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otolarengoloji Bülteni » 1979 » Konjenital Larengeal Web’lerin Modifiye Frazer Tekniği ile Cerrahi Tedavisi
 

Konjenital Larengeal Web’lerin Modifiye Frazer Tekniği ile Cerrahi Tedavisi

Kanımtürk E., Dündar A.

Konjenital larengeal weblerin cerrahi tedavisinde en basit yöntem olarak Frazer tekniği uygulanmaktadır. Kliniğimizde konjenital larengeal webli 4 hastaya yaptığımız cerrahi girişimde, Frazer tekniğinde kullanılan plastik levha yerine, ön komissüre polietilen tüp yerleştirdik. Polietilen tüpün diğer plastik materyallere (tantalum, teflon, silikon) nazaran bazı avantajlı yönleri olduğu kanısındayız. Şöyle ki; polietilen tüp daha kolay ve ucuz olarak temin edilebilmektedir, daha yumuşak olduğu için ve tüpü ön komissüre tesbit için kullanılan tellerin düğümlü kısımları tüpün içinde bırakılabildiği için larenks mukozasının daha az travmatize etmektedir. Ayrıca, tüpün tüm uzunluğunca içinden tel geçirildiği için, yassı levhalara nazaran ön komissüre tesbiti daha sağlam olabilmektedir. Bu modifiye Frazer tekniği ile tedavi ettiğimiz olguları postoperatif bir yıl kadar izledik. Hiçbirisinde web reformasyonuna rastlanmadı.

Surgical Correction of Congenital Laryngeal Webs with Modified Frazer’s Technique

Kanımtürk E., Dündar A.

Congenital laryngeal webs are more commonly seen than secondary or acquired webs due to trauma or infection. They are frequently found at the level of the glottis between anterior portions of the vocal cords. Glottic webs produce dysphonia of varying degree and sometimes obstructive stridor when they are more extensive. Diagnosis of laryngeal webs are made by laryngoscopic examinations. Very extensive webs of the larynxa are required emergency treatment immediately after birth because of obstructive symptoms. Surgical correction of small laryngeal webs causing only dysphonia may be delayed until age of five to six years. The bougienage method, which was performed formarly, is almost abandoned in these days. In the technique of MeNaught (1950), a laryngeal keel made of tantalum plate or silastic is inserted between anterior parts of the vocal after the web is incised by laryngofissure approach. The keel is removed by reopening the neck wound in six to twelve weeks after the first operation. Nearly twenty years later Frazer (1968), described a more simple technique. According to the method of Frazer, without feeling the necessity of external neck incision, through to endolaryngeal healing. In our opinion, superiorities of using of polyethylene tube may be classified as follows: 1 - Polyethlene tube can be bought easily and cheaply. 2 - Polyethylene tube has less traumatizing effect because it is softer than other plastic materials. 3 - Fixing of the polyethylene tube in its place is safer and easier by the stainless steel wire passing within throughout the tube. 4 -The laryngeal mucosa is not traumatized by knot of the wire because the tied point of the wires is slid inside of the tube. We could follow up the patients about one year after the operation. In these times we did not see any reformation of the webs.

Türk Otolarengoloji Bülteni 4(3)/235-243

Oca Tiroidektomi & Parotidektomi
İstanbul
31
2019
Şub Meniere Hastalığı
İzmir
5
2019
Şub Olgularla Rinoloji
Ankara
18
2019
Şub Östaki tuboplasti
İstanbul
21
2019
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale