Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türkiye Kliniklieri KBB Dergisi » 2001 » Normal Ve Timpanoplastili Timpanik Membranlarda Epitelyal Migrasyon
 

Normal Ve Timpanoplastili Timpanik Membranlarda Epitelyal Migrasyon

Özturan O., Saydam L., Kızılay A.

Epitelyal migrasyon (EM), timpanik membran ve dış kulak yolunun temizliğini ve bütünlüğünü sağlayan fizyolojik bir fonksiyondur. EM normal kulak zarlarında genişce araştırılmasına rağmen timpanoplastili kulak zarlarında yeteri kadar araştırılmamıştır. Timpanoplastili kulak zarlarında EM'un özellikleri ile normal kulak zarındaki EM'un özelliklerinin karşılaştırılması amaçlandı. Otuzüç olgunun 62 kulak zarında EM yönü ve hızı araştırıldı. İki grup oluşturuldu. Çalışma grubu olarak timpanoplasti +/- intakt kanal mastoidektomi yapılmış 31 kulak zarı toplandı. Kontrol grubunda ise operasyon geçirmemiş normal kulak zarları değerlendirildi. Ameliyat mikroskobu altında kulak zarlarına çini mürekkepi ile işaret konularak boya hareketi peryodik olarak takip edildi ve günlük hareket hızı mikrometre ile ölçüldü. EM hızı çalışma grubunda 0.064 mm/gün, kontrol grubunda 0.067 mm/gün olarak saptandı. İstatistiksel analizde iki grup arasında fark bulunmadı. EM pars tensada radyal yönde ve her iki grupta da benzer şekilde olduğu izlendi.

Epithelial Migration In The Normal And Operated Tympanic Membranes

Özturan O., Saydam L., Kızılay A.

Epithelial migration (EM) is a physiological function which clears the tympanic membrane and the external auditory canal and maintains the integrity of these structures. Although EM had been widely investigated in normal tympanic membranes of the ears, It has not been studied sufficiently on the operated ears. This study attempts to compare the features of the EM between the operated and normal tympanic membranes. The pathways of the movement and the speed on tympanic membranes of 62 ears of 33 volunteers were investigated. Two groups were formed. In the study group, there were 31 tympanic membranes of operated ears with tympanoplasty with or without mastoidectomy. In the control group, there were 31 tympanic membranes of normal ears. The membranes were daubed with ink and they were followed periodically and measured with micrometer under magnification using an operating microscope. The speeds of the EM were found in study and control groups 0.064mm/day and 0.067 mm/day respectively. No difference was noted between two groups statistically. The pathways of the EM were determined as radially on the pars tensa region for both groups.

Türkiye Kliniklieri KBB Dergisi 2001, 1:11-16

Haz 5th ERA Summit on Asthma and Rhinitis
Belarus
11
2020
Eyl Meditrio 5
Girne, Kıbrıs
24
2020
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale