Timpanoskleroz

Gürsel B., Ayhan K.

Timpanoskleroz çoğunlukla kronik otitis medianın iyileşme süreci sonunda oluşan, kulak zarı ve orta kulakta submukozal fibröz ve elastik tabakanın hyalen dejenerasyona uğramasıdır. Bazen ossifikasyon veya kalsifikasyon da bu inaktif otit sekeline eklenir (1,2). Daha çok kronik otitlerle birlikte olmasına rağmen, rekürren akut otitlerle, otoimmünite sonucunda ve travmaya sekonder olarak ortaya çıkabilir. Schiff'e göre ise timpanosklerotik plakların kolesteatomlu ve diğer kronik otitlerle bulunması kural değildir, rastlantıdır (6). Otitis media ile timpanosklerozun birlikte olma insidansı %3 ile %33 arasında değişir (2).

Türkiye Kliniklieri KBB Dergisi 2001/Cilt:1/Sayı:2

Haz 5th ERA Summit on Asthma and Rhinitis
Belarus
11
2020
Eyl Meditrio 5
Girne, Kıbrıs
24
2020
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale