Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türkiye Kliniklieri KBB Dergisi » 2002 » Mikroskobik Larenks Cerrahisi
 

Mikroskobik Larenks Cerrahisi

Öz F.

1. Tarihçe Tarihte bildirilen ilk endolarengeal fonocerrahi girişim, 1861 yılında Victor Von Bruns tarafından gerçekleştirilmiştir (1). 1912 yılında Killian tarafından ilk kez süspansiyon larengoskopunun kullanılmasıyla beraber larenks lezyonların cerrahisinde cerraha heriki elini kullanma imkanı sağlayarak önemli bir ilerlemeye neden olmuştur. 1950'li yıllardan itibaren genel endotrakeal anestezinin tıbbın hizmetine sunulması ile beraber hasta stabilizasyonu sağlanmış ve böylece cerrahi hem daha kolaylaşmış hemde başarı oranı artmıştır. Cerrahi başarıyı arttıran diğer önemli bir gelişme Albrech tarafından monooküler büyütmeli larengoskopi tekniğinin geliştirilmesi ile yaşanmıştır. Takip eden yıllarda ilerlemeler devam etmiş ve 1960 yılında Scalco ve arkadaşlarınca süspansiyon mikrolaringoskopi cerrahisi kullanıma sokulmuştur (2). Bu sayede lezyonlar olduğundan çok daha büyük boyutlarda gözlenmekte ve cerrahi keskinlikde o ölçüde artmaktadır. Bu teknik 1974 yılında Kleinsasser tarafından popülerize edilmiştir (3).

Türkiye Kliniklieri KBB Dergisi 2002/Cilt:2/Sayı:3

Haz ERA International Symposium on Asthma and Rhinitis
Sicily
13
2019
Eki Medi Trio 4
Cratos Premium Hotel - Girne KKTC
3
2019
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale