2003

1. Aurikula Anomalileri Ve Rekonstrüksiyon Yöntemleri
2. Burun Ve Paranasal Sinüslerin Konjenital Anomalileri
3. Otojen Menenjit
4. İç Kulak Konjenital Malformasyonları
5. Konjenital Aural Atrezi
6. Konjenital Boyun Kitleleri
7. Larenksin Konjenital Anomalileri
8. Tükrük Bezlerinin Konjenital Anomalileri
9. Otojen Komplikasyonlarda Etiyopatogenez Ve Yayılım Yolları
10. Beyin Absesi
11. Çocuklarda Otojen Komplikasyonlar
12. Labirentitler
13. Lateral Sinüs Tromboflebiti
14. Mastoiditler
15. Otitis Media'ya Bağlı Gelişen Fasial Paraliziler
16. Otojen Beyincik Apseleri
17. Otojen Hidrosefali
18. Perisinüzal, Ekstradural, Subdural Apse
19. Petrozit
20. Baş-Boyun Yassı Epitel Hücreli Karsinomlarında Kan Dolaşımındaki Tümör Belirleyiciler
Circulating Tumor Markers In Squamous Cell Carcinoma Of The Head And Neck Abstract
21. Parsiyel Larenjektomi Sonrası Fonksiyonel Sonuçlarımız
Functional Results After Partial Laryngectomy
22. Dev Servikal Lipoma
Giant Cervical Lipoma
23. Lingual Tiroid Kanamasina Bağli Hemoptizi
Hemoptysis Due To The Lingual Thyroid Bleeding
24. Yeni Doğan Ve İnfant Döneminde İşitmenin Değerlendirilmesinde Bazı Odyolojik Yöntemlerin Karşılaştırılması
Hearing Evaluation In Newborn And Infant Period: Comparison Of Audiologic Methods
25. Endoskopik Sinüs Cerrahisinin Geç Dönem Sonuçları
Late Results Of Endoscopic Sinus Surgery
26. Larenksin Minör Tükrük Bezi Karsinomları
Minor Salivary Gland Carcinomas Of The Larynx
27. Lingual Tiroid Transpozisyonu
Transposition Of Lingual Thyroid
28. Endolenfatik Hidropsta Kulak Zarından Elektrokokleografi: Klinik Ve Elektrofizyolojik İlişkinin Araştırılması
TympanicMembraneElectrcchlgrphyInEndolymphaticHydrops: AnInvestigationOf ClinicalAndElectrophysiologicalRelationship
29. Dudak-Damak Yarıkları
30. Fasyal Sinir Anomalileri

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale