Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türkiye Kliniklieri KBB Dergisi » 2005 » Rinosinüzitlerde Klinik: Semptomlar, Bulgular Ve Görüntüleme
 

Rinosinüzitlerde Klinik: Semptomlar, Bulgular Ve Görüntüleme

Ünlü H.H., Günhan K.

Sinüzit hemen her zaman rinit semptomlarının ön planda olduğu ve eş zamanlı nazal havayolu enflamasyonunun eşlik ettiği bir hastalıktır. Bu bakımdan hastalığın rinosinüzit olarak isimlendirilmesinin daha doğru olduğu düşünülmektedir. Rinosinüzit, burun ve paranazal sinüslerin enflamasyonu ile karakterize bir rahatsızlıklar grubudur. Ortaya çıkan patoloji farklılıkları ve klinik çeşitlilik nedeniyle hastalığı tek bir etken faktor ile açıklamanın mümkün olmadığı yönünde genel bir kanı bulunmaktadır. Rinosinüzit sınıflandırmasına ilişkin son konsensüs raporu özetlenmiştir. Bu sinüs hastalığının çeşitli semptomları, nazal endoskopik ve radyolojik bulguları sunulmuştur. Nazal endoskopinin kullanıma girmesi ve bilgisayarlı tomografik (BT) görüntülemeler sonrasında osteomeatal kompleks ile kronik rinosinüzit ilişkisi daha iyi anlaşılmıştır. BT bulgularına göre rinosinüzitin evrelenmesinde, avantaj ve dezavantajları olan çeşitli öneriler bulunmakla birlikte, Lund-Mackay sistemi klinik kullanımda daha çok kabul görmektedir. Rinosinüzitin semptom ve tanısına yönelik bir derleme sunulmuştur.

Clinical Findings In Rhinosinusitis: Symptoms, Signs And Imaging

Ünlü H.H., Günhan K.

Sinusitis is almost always accompanied by concurrent nasal airway inflammation and preceded by rhinitis symptoms. Therefore the term rhinosinusitis describes this condition more accurately. Rhinosinusitis is a group of disorders characterized by inflammation of the mucosa of the nose and the paranasal sinuses. There is a general agreement that there is no single ethiological factor which alone fully explains or adequately accounts for the pathologic manifestations and clinical heterogenicity of rhinosinusitis. Latest consensus definitions for rhinosinusitis are summarized. Quantifiying the symptoms, endoscopic findings, and radiological data in extensive sinus disease is proposed. The advent of nasal endoscopy and computed tomography (CT) has reaffirmed the relationship between the ostiomeatal complex and chronic rhinosinusitis. Although CT findings have been used to develop a number of staging systems for rhinosinusitis with relative advantages and disadvantages, Lund-Mackay system has an overall usage in clinical practice. A review of the literature on symptoms and diagnosis of rhinosinusitis is presented.

Türkiye Kliniklieri KBB Dergisi 2005, 1(3):5-14

Eki Medi Trio 4
Cratos Premium Hotel - Girne KKTC
3
2019
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale