Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türkiye Kliniklieri KBB Dergisi » 2005 » Kronik Süpüratif Otitis Media Sekel Ve Komplikasyonları
 

Kronik Süpüratif Otitis Media Sekel Ve Komplikasyonları

Kıroğlu M.M.

Orta kulak enfeksiyonunun temporal kemik havalı hücreleri ve mukoza ötesine yayılması orta kulak iltihabı komplikasyonu olarak isimlendirilir. Kronik süpüratif otitis media hastalarında oluşabilecek komplikasyonlar intratemporal ve intrakranial olarak ikiye ayrılabilir. İntratemporal komplikasyonlar; mastoidit, petrozit, fasiyal sinir paralizisi, süpüratif labirentittir. İntrakranial komplikasyonlar ise; menenjit, intrakranial abseler, lateral sinüs trombozu ve otik hidrosefalidir. Komplikasyon gelişen olguların erken tanısı, hastaların morbidite ve mortalitesi açısından oldukça önemlidir. Otitis media bulunan bir olguda yüksek ateş, baş ağrısı, kötü kokulu pürülan akıntı komplikasyon gelişme olasılığını akla getirmelidir. Tedavide öncelikle hastanın stabil hale gelmesi amacıyla antibiyoterapi başlanır, takiben gerekirse cerrahi girişim uygulanır. Bu derlemede kronik süpüratif otitis media sekel ve komplikasyonlarına günümüzdeki yaklaşım özetlenmiştir.

Complications And Sequelae Of Chronic Suppurative Otitis Media

Kıroğlu M.M.

A complication of otitis media is defined as a spread of infection beyond the pneumatized area of the temporal bone and the associated mucosa. The complications of chronic suppurative otitis media can be classified as intratemporal or intracranial. Intratemporal complications are mastoiditis, petrositis, labyrinthitis, and facial nerve paralysis. Intracranial complications are extradural abscess, brain abscess, subdural abscess, sigmoid sinus thrombophlebitis, otic hydrocephalus, and meningitis. Due to the morbidity and mortality associated with such complications early diagnosis is very important in these cases. The occurrence of a complication in chronic suppurative otitis media should be expected when pain and fever are associated with a chronic perforation. At the beginning the treatment is medical; when the patient becomes stable surgery can be added if necessary. In this article the popular approach to the complications and sequel of chronic suppurative otitis media is reviewed.

Türkiye Kliniklieri KBB Dergisi 2005, 1(7):71-74

Eki Medi Trio 4
Cratos Premium Hotel - Girne KKTC
3
2019
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale