Otitis Eksterna

Odabaşı A.O.

Otitis eksterna dış kulak yolunun ve aurikulanın enflamasyonu ve enfeksiyonunu bildiren oldukça geniş bir terimdir. Hafif, rahatsız edici bir klinik durumdan, hayatı tehdit edici konuma uzanan bir klinik tabloya kadar değişkenlik gösterebilir. Otitis eksternanın tedavisi dış kulak yolu anatomisinin, fizyolojisinin tam anlaşılması, potansiyel patojenlerin mikrobiyolojisinin bilinmesi ve klinik görünümün yakından tanınması ile mümkün olur. Tedavi uzun süreli olmalı ve altta yatan patolojinin de tedavisini içermelidir.

Otitis Externa

Odabaşı A.O.

Otitis externa is a broad term for a disease state that includes inflammation or infection of the external auditory canal and auricle. It can range from mild inflammation and discomfort to a life-threatening disease. Treatment of otitis externa is dependent on a thorough understanding of anatomy and physiology of the external ear canal, a knowledge of the microbiology of potential pathogens, and familiarity with clinical presentation, so that an accurate and timely diagnosis can be reached. It should be kept in mind that the treatment period should be long enough and underlying pathologic condition should also be treated.

Türkiye Kliniklieri KBB Dergisi 2005, 1(7):1-5

Eki Medi Trio 4
Cratos Premium Hotel - Girne KKTC
3
2019
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale