Petrozit

Yorulmaz İ.

Petrozit, temporal kemiğin petröz parçasının havalı hücreler içerdiği durumda, mastoiddeki infeksiyonun petröz kemiğe yayılması ile oluşan nadir bir otitis media komplikasyonudur. Semptomlar petröz apekse komşu yapıların enfeksiyon nedeniyle olan irritasyonu sonucunda ortaya çıkar; trigeminal sinir ganglionununun Meckel çukurunda irritasyonu sonucunda retro-orbital ağrı, abdusens sinirininin Dorello kanalında etkilenmesi sonucunda aynı tarafta içe şaşılık, internal akustik kanalda seyreden fasial ve vestibülokoklear sinirlerin etkilenmesi sonucunda disfonksiyonları görülebilir. Petrozitte sorumlu tutulan bakteriler genellikle Staphylococcus aureus, Streptococcus pneumonia ve Streptococcus pyogenes’dir. Petrozit tanısı, semptomlardan ve otitis medianın seyrinden şüphelenildiğinde radyolojik incelemeler sonucunda ulaşılan bir tanıdır; radyolojik görüntülemede bilgisayarlı tomografisi ile birlikte manyetik rezonans görüntüleme tamamlayıcı olarak kullanılır. Petrozitin tedavisinde mirengotomi ile orta kulaktan elde edilen materyalin kültür ve antibiyogramına göre, en az 2-3 hafta süreyle intravenöz antibiyotikler ve kemik harabiyeti varlığında cerrahi uygulanır.

Petrositis

Yorulmaz İ.

Petrositis is a rare complication of otitis media, observed in the presence of petrous bone pneumatization, where the infection extends to the petrous apex through the mastoid cells. The symptoms are due to irritation of the surrounding structures of the petrous bone including retro-orbital pain from irritation of the trigeminal ganglion in Meckel’s cave, paralysis of the ipsilateral abducent nerve as it passes through Dorello’s canal, or dysfunction of the facial, cochlear, or vestibular nerves as they course through the internal auditory canal. The most common isolated bacteriae are Staphylococcus aureus, Streptococcus pneumonia and Streptococcus pyogenes. The diagnosis of petrositis relies mainly on high index of suspicion and imaging studies including complementary compterized tomography and magnetic resonance imaging of the temporal bone. The treatment of petrositis requires long term intravenous antibiotic coverage, decided according to bacterial culture results of the middle ear content obtained via a myringotomy and drainage surgery, if bone destruction is evident.

Türkiye Kliniklieri KBB Dergisi 2005, 1(7):79-82

Eki Medi Trio 4
Cratos Premium Hotel - Girne KKTC
3
2019
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale